Wkład św. Hieronima w kształtowanie się kultury europejskiej

Wkład św. Hieronima w kształtowanie się kultury europejskiej

Czyli jak Hieronim przyczynił się do dzisiejszego wyglądu Europy od strony jej kultury


Objętość:
155 str.
ISBN:
978-83-65543-34-9

O książce

„Praca dr Pawła Banasiaka jest bez wątpienia opracowaniem oryginalnym, poważnym i w polskiej literaturze patrystycznej ważnym. W przygotowanie dysertacji autor włożył wiele trudu — poczynając od analizy źródeł, zgromadzenia literatury pomocniczej i stworzenia syntezy na temat prawdziwych źródeł kultury europejskiej (…)”. Prof. Jerzy Pałucki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Opinie

Ta książka jeszcze nie została oceniona. Zostaw swoją opinię jako pierwszy!

Autor

Paweł Banasiak
Dr Paweł Banasiak, absolwent Historii Literatury Wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2015 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu dyscypliny «Historia». W 2009 roku ukazała się jego książka pt. «Cudzołóstwo i nierząd w piśmiennictwie Tertuliana».