Przyczyny duszy

Przyczyny duszy

Metafizyczne ujęcie duszy w Komentarzu św. Tomasza z Akwinu do traktatu „O duszy” Arystotelesa


Objętość:
194 str.
ISBN:
978-83-8104-971-9

O książce

Przejrzysta, czytelna, interesująco i zwięźle napisana rozprawa doktorska z filozofii starożytnej i średniowiecznej. Prezentuje ważne, aczkolwiek mniej znane dzieło wybitnych mistrzów: Arystotelesa i Tomasza z Akiwnu. Starannie odróżnia poglądy poszczególnych autorów i ich poprzedników. Precyzyjnie przedstawia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny duszy ludzkiej. Szczególnie podkreśla przyczyny jej istnienia. Doskonała lektura dla zaawansowanych i zainteresowanych.

Opinie

Autor

Renata Muszyńska
Renata Muszyńska
www.noetycznyrozwoj.pl
Renata Muszyńska urodziła się w 1971 r. w Gostyninie. Jest wykładowcą, wydawcą, autorką książek o rozwoju duszy ludzkiej. W 1997 r. napisała i obroniła pracę doktorską na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Praca ta stała się podstawą do przekraczania relatywizmu w rozumieniu rozwoju osobistego i oparcia go na klasycznej antropologii, która wyróżnia w człowieku trzy wymiary: wegetatywny, zmysłowy i umysłowy. Ważne miejsce w pracy autorki zajmuje rozwój psychiczny i duchowy.
Nad książką pracowali:
Renata Muszyńska
Korekta, skład tekstu i opracowanie graficzne
drugie
Wydanie