O autorze

Renata Muszyńska urodziła się w 1971 r. w Gostyninie. Jest wykładowcą, wydawcą, autorką książek o rozwoju duszy ludzkiej. W 1997 r. napisała i obroniła pracę doktorską na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Praca ta stała się podstawą do przekraczania relatywizmu w rozumieniu rozwoju osobistego i oparcia go na klasycznej antropologii, która wyróżnia w człowieku trzy wymiary: wegetatywny, zmysłowy i umysłowy. Ważne miejsce w pracy autorki zajmuje rozwój psychiczny i duchowy.