O autorze

Renata Muszyńska jest doktorem nauk humanistycznych, wydawcą, autorką prac o rozwoju duszy ludzkiej. Niniejszą książkę napisała na prośbę nauczycieli filozofii, pragnących pogłębić swoją wiedzę z historii filozofii, metafizyki i antropologii. Merytorycznym fundamentem „Rozwoju poglądów …” jest dzieło Tomasza z Akwinu oraz praca doktorska autorki napisana i obroniona w 1997 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, a potem wydana pod tytułem „Przyczyny duszy”.