Rozwój poglądów na duszę ludzką

Rozwój poglądów na duszę ludzką

Od Orfeusza do Tomasza z Akwinu


Objętość:
177 str.
ISBN:
978-83-8126-007-7

O książce

Książka o charakterze podręcznika do nauki filozofii, napisana przystępnym, zrozumiałym językiem, mimo że prezentuje niełatwe zagadnienia antropologiczne i stosuje specjalistyczną terminologię. Zawarte w niej ilustracje to nie tylko zdjęcia omawianych przedstawicieli, ale również krótkie streszczenia przeczytanych fragmentów tekstu, co znacznie ułatwia lekturę. Przez długi czas była przedmiotem konkursu z filozofii dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Polecana wszystkim zainteresowanym.

Opinie

Autor

Renata Muszyńska
Renata Muszyńska
www.noetycznyrozwoj.pl
Renata Muszyńska jest doktorem nauk humanistycznych, wydawcą, autorką prac o rozwoju duszy ludzkiej. Niniejszą książkę napisała na prośbę nauczycieli filozofii, pragnących pogłębić swoją wiedzę z historii filozofii, metafizyki i antropologii. Merytorycznym fundamentem „Rozwoju poglądów …” jest dzieło Tomasza z Akwinu oraz praca doktorska autorki napisana i obroniona w 1997 roku na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie, a potem wydana pod tytułem „Przyczyny duszy”.
Nad książką pracowali:
Renata Muszyńska
Opracowanie graficzne i projekt okładki
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Sanzio_01.jpg
Zdjęcie na okładkę: fragment fresku S. Rafaela pt. "Szkoła ateńska"
drugie
Wydanie