Ridero

WIĘZY

poemat

Marian Kustra

Autor książki

O książce

Książka jest trochę spowiedzią autora — intymna prawda, może tak nie do końca, ale na wielu stronach poematu, to się odbywa: miesiące spędzone w Warszawie, nie udana miłość, która mogłaby wiele zmienić w moim życiu Potem powrót do rodzinnego gniazda i ponowne odrodzenie się w nim. Są w poemacie wspomnienia o matce, która tak wiele dla mnie znaczyła Jest w tej książce temat bardzo mi bliski — moja twórczość literacka, która trwa już ponad 40 lat. Przyszedł czas docenienia mojej pracy przy biurku: wstąpienie do Związku Literatów Polskich, a potem zaproszenie do z tomikami moich wierszy do Stanów Zjednoczonych. To jest moim największym wydarzeniem, to jest moim największym osiągnięciem. Na wydanie czeka wiele napisanych już książek: poematy, wiersze esej, powieści i biografia o profesorze Marianie Dziewanowskim, człowieku, który przez długie lata uczył historii studentów na Uniwersytecie w Bostonie.

O autorze

Marian Kustra

Marian Jan Kustra poeta, prozaik, eseista. Do dzisiaj bierze czynny udział w życiu literacki. Członek Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich Przez wiele długich lat prowadził konkursy literackie wśród ludzi osadzonych w więzieniach. Spotyka się z młodzieżą, z ludźmi chłonnymi poezji w wielu miastach Polski.

Marian Kustra
5

Więzy

Więzy Mariana Kustra, to wspomnienia, zapis życia, wszystkiego co w nim dla autora najważniejsze oraz poezji nierozerwalnie z nim związanej. Wiele zawartych tu myśli ma walor ogólny i może być traktowana jako głos w dyskusji o kondycji moralności człowieka, jednak dla autora najważniejsze jest być nie tylko dobrym poetą, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Kustra ma poczucie osamotnienia, a jednak jest zafascynowany nadzieją, pogonią za dobrem w człowieku, za tym, co go predestynuje do człowieczeństwa. Skutecznie udowadnia, że poeta jest wybrańcem, ma szczególną rolę w społeczeństwie i jest ponadczasowy. Jak podaje sam autor „Więzy, to jest mój most”… „Pierwszy most podarowała mi matka, w pierwszą rocznicę mojego życia…” Zachęcam do lektury, bo tutaj każdy znajdzie swój własny most. Sylwester Kurowsk

Podziękowania

Chcę podziękować za długie lata przyjaźni Sylwestrowi Kurowskiemu

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność