Marian Jan Kustra

Inne książki tego autora

O autorze

Marian Jan Kustra poeta, prozaik, eseista. Do dzisiaj bierze czynny udział w życiu literacki. Członek Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów Polskich Przez wiele długich lat prowadził konkursy literackie wśród ludzi osadzonych w więzieniach. Spotyka się z młodzieżą, z ludźmi chłonnymi poezji w wielu miastach Polski.