Ridero

Przebudzenie

Elektroniczna

Katarzyna Lisowska

Autor książki

O książce

O książce

Przedstawiciele krakowskiej Nowej Fali dostrzegli w poezji Autorki odwagę eksperymentowania, nazwali jej twórczość metafizyczną, wyróżniającą się pewną dojrzałością. Poetka sięga po doświadczenia różnych środowisk. Ukazuje zróżnicowane rzeczywistości społeczne. Dzieli się doświadczeniami ze swojej pracy, aktywności na gruncie lokalnym i międzynarodowym. Wraca w przeszłość. Posługuje się ciekawymi metaforami. Nie unika kwestii trudnych i kontrowersyjnych, występując czasem w roli obserwatora, świadka, uczestnika wydarzeń. Czy możliwe jest rozliczenie z przeszłością? Motyw II wojny światowej, zagłady, poezji po Oświęcimiu stanowią tło rozważań człowieka XXI wieku, jego tożsamość. Autorka współpracując przez lata z różnymi miejscami pamięci, spisując relacje świadków historii dochodzi do oczywistych wniosków — jej praca to kontynuowanie procesu w jakim uczestniczyła Nałkowska — to badanie zbrodni, dokumentowanie nieznanych zeznań ofiar. To nie jedyne wątki książki. Pojawia się w niej wiele obrazów współczesności, które domagają się odniesień.

O autorze

Katarzyna Lisowska

Katarzyna Anna Lisowska: ur. 15 czerwca 1990 r. w Wadowicach. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studiowała także historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie studentka filologii polskiej. Wydała kilka tomów poezji nakładem krakowskiej Miniatury, m.in. Lepiej jest płynąć, Człowiekiem, Przestrzeń i czas snu. Publikuje swoje wiersze w prasie na całym świecie. Autorka w czasie studiów współtworzyła prasę akademicką, współpracowała z redakcjami: „Kwartalnika Interdyscyplinarnego „Argument”, „Wehikułu czasu” — Pisma Instytutu Historii UP, „Konspektu”, „Betonu Akademickiego” — Pisma Instytutu Politologii UP oraz wieloma innymi, nie tylko krakowskimi. Brała regularnie udział w warsztatach dziennikarskich prowadzonych przez dr Kanię dla redaktorów. Poetka przeprowadzała wywiady z artystami oraz naukowcami z kraju i za granicy. Redagowała pierwszy Kwartalnik Literacko Artystyczny w Polsce „Metaforę”. Zaprosiła do współredagowania pisma poetkę z Inowrocławia. W piśmie zaczęto publikować materiały twórców z całego świata. Pismo zyskało pod redakcją poetek zasięg ogólnopolski, zaczęli w nim publikować twórcy z całego kraju oraz świata. Celem stało się, aby pismo miało profil międzynarodowy. Autorka końcem grudnia 2015 r. kończy redagować antologię o tematyce Bożonarodzeniowej. Publikacja planowana jest za rok w okresie świątecznym. Od końca roku poetka pracuje także nad własną serią wydawniczą, w której będzie publikować najciekawsze zjawiska w świecie twórczym współczesności. Uczestniczy ponadto w działaniach promujących polską literaturę za granicą. Przygotowuje do druku najciekawszych autorów z Polski. W Polsce z kolei — przygotowuje do druku książki o ciekawych twórcach zagranicznych, prezentacje ich twórczości oraz charakterystykę.

www.dziennik.com/publicystyka/artykul/wiersze-dla-joanny
Józef Baran

O wierszach Autorki: ”Jest w nich jednak coś intrygującego, jakaś wieloznaczna niedookreśloność i pewien rodzaj dojrzałości. Im dalej w metafory, tym ciekawiej. Oceniam pozytywnie odwagę eksperymentowania i przestrzenność wierszy.” „Dziennik Polski”, 6 grudnia 2014 r.

0 odpowiedzi

Blog

Autorka kontynuując swoją pracę jako redaktorka naczelna Kwartalnika literacko-artystycznego „Metafora” prowadzi z poetką z Inowrocławia antologię tematyczną — „Metafory Współczesności”, pierwszy numer ukaże się niebawem. Każdy numer będzie miał swój temat przewodni.

Wideo na stronie to fragment z koncertu „Pieśni Oświęcimskie” z 2008 r., utwór „Nasze kruche łodzie”, Zespół Poethicon.

Podziękowania

Podziękowania kieruję dla Haliny Birenbaum za poświęcony czas, rozmowy o twórczości, jej granicach oraz za poparcie dla wątków historycznych, które odnoszą się do historii KL Auschwitz.

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność