Opowiadania niestworzone

Opowiadania niestworzone


Objętość:
177 str.
ISBN:
978-83-8126-303-0

O książce

Owe opowiadania, czy też raczej jak można by je nazwać miniaturami, zdają się mieścić w sobie obszerne zagadnienia czasów oraz ich tajemnic, dając czytelnikowi wgląd w dziwne zaszłości, których nie sposób inaczej opisać, niż dając im ledwie zarys, ukazujący po czasie to, co winno zostać ukazane.

Opinie

Autor

Tomasz Boguń
Tomasz Boguń
Ze wzniosłych apodyktyzmów wyrosłem, przybijany raz po raz ku ziemskim obrazom odchodzącego jutra. Na znak, iz nie zapomniałem własnego obrazu symbolicznego zniesławienia.