O autorze

Ze wzniosłych apodyktyzmów wyrosłem, przybijany raz po raz ku ziemskim obrazom odchodzącego jutra. Na znak, iz nie zapomniałem własnego obrazu symbolicznego zniesławienia.