NIE TYLKO JESIEŃ

NIE TYLKO JESIEŃ

WIERSZE

ISBN:

O książce

Opinie

Autor

Teresa Rutkowska-Wojciechowska
Teresa Rutkowska — Wojciechowska urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od ponad 40 lat mieszka i pracuje w Olsztynie. Jest pedagogiem, surdopedagogiem. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.