O autorze

Teresa Rutkowska-Wojciechowska mieszka w Olsztynie. Jest z wykształcenia pedagogiem i surdopedagogiem. Pracuje z dziećmi niesłyszącymi. Monika Dreger jest z wykształcenia muzykiem, surdopedagogiem i matematykiem. Pracuje z dziećmi niesłyszącymi.