Teresa Rutkowska-Wojciechowska

O autorze

Teresa Rutkowska — Wojciechowska mieszka w Olsztynie. Jest pedagogiem i surdopedagogiem. Pracuje z dziećmi niesłyszącymi.