O autorze

Teresa Rutkowska — Wojciechowska mieszka w Olsztynie. Jest z wykształcenia pedagogiem i surdopedagogiem. Wydała cykl książeczek dla dzieci z cyklu Origami z wierszykami, dwa tomiki wierszy oraz powieści: Kwitnące łany rzepakowych pól i Syndrom złamanego serca. Od prawie 30 lat pracuje z dziećmi niesłyszącymi, z którymi porozumiewa się nie tylko mową werbalną, ale również językiem migowym. Jest ekspertem do spraw rozwoju zawodowego nauczycieli MEN.