Ridero
978-83-8104-321-2

Historia Harcerstwa w SP nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

Elektroniczna

III Szczep Harcerski "Słowianie" ZHR im. Zawiszy Czarnego

Autor książki

O książce

III Szczep Harcerski „Słowianie” ZHR im. Zawiszy Czarnego działa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Świnoujściu. Wchodzi w skład Okręgu Północno-Zachodniego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. email: 70@slowianie.com.pl www: slowianie.zhr.pl facebook.com/slowianie. zhr twitter.com/slowianiezhr youtube.com/slowianietv instagram.com/slowianie/

O autorze

III Szczep Harcerski "Słowianie" ZHR im. Zawiszy Czarnego

Autorzy książki — harcerki i harcerze — w przystępnej formie opisali powstanie harcerstwa działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu. Publikacja pokazuje różnorodność harcerstwa, które w okresie powojennym do dziś nie było ruchem jednorodnym. Istnienie różnych nurtów nie przeszkodziło jednak w odnalezieniu wspólnych wartości skautingu. Dziś przed nami — harcerkami i harcerzami — stawiane są niezwykle trudne wyzwania. Wymagają one od nas nieraz bezgranicznego poświęcenia a czasem zaś żmudnej, codziennej pracy. Jednak zawsze będziemy gotowi na jedno i na drugie.

slowianie.zhr.pl
Bożena Czugaj

Wdzięczna jestem w raz z siostrą za wykorzystanie materiałów archiwalnych dotyczących Mojego Taty Mieczysława i Jego siostry Marii Siwczyńskich.Sądzę,że jest jeszcze wiele materiałów leżących gdzieś w szufladach.Ponawiam apel do Właścicieli pamiątek .Otwórzcie się dla nas ludzi potrzebujących zaspokoić swoją ciekawość a może ktoś z nas znajdzie ślad swoich bliskich.

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność