III Szczep Harcerski "Słowianie" ZHR im. Zawiszy Czarnego

O autorze

Autorzy książki — harcerki i harcerze — w przystępnej formie opisali powstanie harcerstwa działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu. Publikacja pokazuje różnorodność harcerstwa, które w okresie powojennym do dziś nie było ruchem jednorodnym. Istnienie różnych nurtów nie przeszkodziło jednak w odnalezieniu wspólnych wartości skautingu. Dziś przed nami — harcerkami i harcerzami — stawiane są niezwykle trudne wyzwania. Wymagają one od nas nieraz bezgranicznego poświęcenia a czasem zaś żmudnej, codziennej pracy. Jednak zawsze będziemy gotowi na jedno i na drugie.