Ridero
978-83-8126-772-4

DO GRANIC WSZECHŚWIATA

Tezy & hipotezy — Nieskończoność wszechświata

Drukowana

Michał Michalczyk

Autor książki

O książce

Jest wielce prawdopodobne, że materia wszechświata nam znanego nie ucieka, a wraca gdzieś, czyli spada do swojego pierwotnego punktu odniesienia. Im jest bliżej i dłużej spada do tego punktu tym bardziej przyspiesza, stąd obserwowane zjawisko przyspieszenia rozszerzania się wszechświata.

O autorze

Michał Michalczyk

Michał Michalczyk — wynalazca — kilka opatentowanych wynalazków technicznych; pasjonat odkryć w dziedzinie kosmologii. Twórca dzieł malarskich; tu na użytek publikacji w zakresie wizji wszechświata i widzialnego kosmosu.

Michał Michalczyk
5

There was no Big Bang in the creation of the world, space-time is fiction, only God is the creator of the day and night. Cosmological theories are untrue. I write about it in this book. The Vatican unnecessarily gave faith to cosmologists who err without knowing for sure. All parishes should read this book to the faithful after every mass. You have to defend faith against the physicalisation of the world. Nie było Wielkiego Wybuchu w tworzeniu świata, czasoprzestrzeń jest fikcją, tylko Bóg jest stwórcą dnia i nocy. Teorie kosmologiczne są nieprawdziwe. Piszę o tym w tej książce. Watykan niepotrzebnie uwierzył kosmologom, którzy popełnili błąd, nie wiedząc tego na pewno. Wszystkie parafie powinny czytać tę książkę wiernym po każdej mszy. Muszą bronić wiary przed fizykalizacją świata.

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność