O autorze

Myśl pozwala podróżować w czasie i przestrzeni po liniach daty, wybiegać poza horyzonty, mieć wizje i spotkania w świecie równoległym. Tam przeszłość spotyka się z przyszłością, marzenia z prozą istnienia, żywi z umarłymi, znajomi z nieznajomymi, we śnie i na jawie. Opowieść ta jest podróżą między czwartym, a piątym wymiarem na wehikule zmaterializowanych myśli, listów.