O autorze

Autor był Generalnym Wykonawcą inwestycji budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej przez cztery dekady, zarówno przed transformacją ustrojową, jak też po transformacji.