Ridero
978-83-8104-306-9

Byłem Pastorem Adwentystów

Chronologia Adwentystów - Proroctwa księgi Daniela i Objawienia

Drukowana Elektroniczna

Felix

Autor książki

O książce

Książkę polecam tym którzy lubią chronologię biblijną, oraz szukają wyjaśnień symboli proroczych księgi Daniela i Objawienia Jana. Ani chronologia ani interpretacja proroctw nie daje nam zbawienia, więc traktuję tą pozycję jako informacyjną Książka zawiera chronologię Biblijną. — Data Śmierci Jezusa — Adwentyzm a rok 1844 — Imperium Osmańskie, Znak Bestii — czyli kim jest Antychryst. Proroctwo Księgi Daniela rozdział 7

O książce

O autorze

Felix

Ukończyłem Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rada Kościoła zdecydowała o przyznaniu mi zboru. A następnie zostałem przyjęty do pracy jako duchowny. Oficjalnie w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się ślubowanie i zarejestrowano mnie jako duchownego. Po 25 latach bycia w Adwentyzmie, złożyłem podanie o skreślenie mnie z listy wyznawców, bez uzasadnienia, ot, tak, nie chciałem być na liście członkowskiej. bo zbawienie mamy poprzez Chrystusa, a nie księgę zborową. Zbór nie mógł tego zrozumieć, jak można być wiernym Bogu i nie być członkiem kościoła. dopiero po dwóch latach zdecydowali się wręczyć mi pismo o skreśleniu mnie z listy zborowej.

Brak opinii o tej książce. Napisz pierwszą opinię.

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność