O autorze

Ukończyłem Seminarium Duchowne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rada Kościoła zdecydowała o przyznaniu mi zboru. A następnie zostałem przyjęty do pracy jako duchowny. Oficjalnie w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się ślubowanie i zarejestrowano mnie jako duchownego. Po 25 latach bycia w Adwentyzmie, złożyłem podanie o skreślenie mnie z listy wyznawców, bez uzasadnienia, ot, tak, nie chciałem być na liście członkowskiej. bo zbawienie mamy poprzez Chrystusa, a nie księgę zborową. Zbór nie mógł tego zrozumieć, jak można być wiernym Bogu i nie być członkiem kościoła. dopiero po dwóch latach zdecydowali się wręczyć mi pismo o skreśleniu mnie z listy zborowej.