O autorze

Przez 4 lata uczęszczałem do Seminarium Duchownego w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów, a potem zostałem pastorem, głosicielem i propagatorem teorii których nauczono mnie w szkole. Nikt z nas uczniów Seminarium nie podważał słów nauczyciela — pastora i nikt nie sprawdzał wiarygodności z historią. Przez kolejne 4 lata Bóg uczył mnie ponownie teologii i to szczegółowo według zasad wiary.