Zdjęcia mózgu

Zdjęcia mózgu


O książce

Michał Sławski urodzony 31 maja 1978 roku z wyksztłcenia filozof z zamiłowania poeta i gitarzysta. Pisze wiersze krótkie.

Opinie

Autor

Michał Sławski