E-book
8.73
drukowana A5
25.89
Wszystko na temat bycia kierownikiem, jak nim zostać i jak go odnaleźć wśród pracowników

Bezpłatny fragment - Wszystko na temat bycia kierownikiem, jak nim zostać i jak go odnaleźć wśród pracowników


5
Objętość:
83 str.
ISBN:
978-83-8245-881-7
E-book
za 8.73
drukowana A5
za 25.89

Edgar Enderson

09.07.2021r.

Wstęp

Szanse są takie, że w twoim zespole jest kilku świetnych liderów, którzy nie są jeszcze na stanowiskach managera. Niektórzy z nich mogą już przyjąć rolę kierowniczą ze względu na ich doświadczenie, podczas gdy inne mogą wykazywać subtelne oznaki, że mają to, czego potrzeba do poprowadzenia zespołu.

Podobnie jak niewłaściwe zatrudnienie jest kosztowne, tak samo jest z niewłaściwym wyborem osoby na kierownika, dlatego mając to na uwadze, postanowiłem się podzielić tutaj własną wiedzą oraz znajomych przedsiębiorców, odnośnie tego, co świadczy o tym, że członek naszego zespołu jest gotów podjąć kierowniczą rolę oraz przedstawiam podstawowe wymagania oraz cechy charakteru jakie powinien posiadać przyszły kandydat na kierownika.

15 znaków jakie daje pracownik, gdy jest gotowy zostać kierownikiem

Zmienia słownictwo z „moje” na „nasze”

Przejście z pracownika do kierownika ma miejsce, gdy pracownik oraz jego zespół są już gotowi na takie wyzwanie. Zwykle zaczyna się rozumieć punkt widzenia menedżera. Szukajmy subtelnych zmian w zachowaniu członka zespołu. Może to być prosty wybór słów. Pracownik może używać terminu „ja”, „mój” lub „nasza”. Jednak ci, którzy są gotowi przyjąć rolę kierowniczą, mogą używać takich słów jak, nasz zespół, nasze zadania. Skupiając się na całej firmie, a nie myśląc wyłącznie o sobie. Taka osoba widać, że podchodzi do wypełniania swoich obowiązków całościowo. Daje tym do zrozumienia, że obchodzą ja zadania i problemy całej firmy oraz zespołu.

Udowadnia, że potrafią sami sobie radzić

Jednym z kluczowych wskaźników, że pracownik naprawdę ma predyspozycje kierownicze, jest to, kiedy tracą mniej czasu na zarządzanie i określenie co mają zrobić, aby podjąć prawidłową decyzję. Wiedzą, co należy zrobić i przeczuwają, że tak się stanie jak oni chcą, uczą się dostrzegać możliwości i koordynować działania, aby je wykorzystać. Jedynym sposobem, w jaki ktoś może kiedykolwiek mieć nadzieję, że zostanie menedżerem, jest to, czy taka osoba potrafi sam sobie poradzić z powierzonymi im zadaniami, a to jest typowy dowód na to, że są gotowi.

Zwraca uwagę na innych

Jeśli pracownik zwraca uwagę na sukces swojego współpracownika tak samo jak własne osiągnięcia, czy grupowe, jest to zazwyczaj bardzo dobry znak, że mamy zawodnika zespołowego, który chce, aby inni odnosili sukcesy. Świetni menedżerowie są bezinteresownymi liderami, którzy chcą, aby jednostka odniosła sukces razem, dla niego nie liczy się własny sukces, ale rozwój i dobra renoma firmy w której pracują.

Bierze odpowiedzialność

Znakiem przywódcy gotowego do podjęcia roli kierowniczej jest umiejętność wzięcia odpowiedzialności za siebie i cały zespół. Ludziom, których prowadzi, daje szacunek, gdy jest właścicielem swoich decyzji, niezależnie od ich rezultatu.

Oni naprawdę chcą pełnić tą funkcję

To jest bardzo proste. Najważniejszym znakiem jest to, że chcą pełnić rolę kierowniczą i proszą o nią. Mimo, że funkcja kierownicza to bardzo duża odpowiedzialność, presja, mnóstwo dodatkowych obowiązków, odpowiedzialność za podwładnych oraz firmę, to nie obawiają się podjąć tego typu pracy.

Oni przewyższają oczekiwania

Znakiem dobrego przywódcy jest to, że wykraczają oni poza oczekiwania, które nakłada im firma. Kiedy w naturalny sposób widzimy, że prowadzą innych w całej swojej pracy. Kiedy przewyższają oczekiwania we wszystkim, co robią oznacza to że najwyższy czas na awans. Zapewne nie chcemy stracić takiego pracownika dla kogoś, kto jest gotów dać im awans.

Oni opanowali swoje techniczne rzemiosło

Gdy członkowie zespołu opanują swoje umiejętności techniczne, jednak zanim się znudzą zaczynamy odkrywać ich zainteresowanie prowadzeniem innych. Niektórzy ludzie są zadowoleni ze swojej roli indywidualnego współtwórcy i nie ma w tym nic złego. Inni jednak pragną okazji, które przynoszą nowe wyzwania.

Radzą sobie z obowiązkami kierowniczymi, nie zdając sobie z tego sprawy

Kiedy członek personelu jest gotowy do pełnienia roli kierowniczej, już przejął rolę kierowniczą, nie zdając sobie z tego sprawy. Często pomaga oni innym pracownikom w planach biznesowych, udzielają porad, jak radzić sobie z trudnym klientem lub sprawiają, że nowy pracownik jest mile widziany. Kiedy ktoś naprawdę chce być w tej roli, robi to nawet nie próbując, bo po prostu to lubi i automatycznie dostosowuje się do pełnienia tego typu obowiązków.

Wykraczają poza zakres wykonywanych zadań

Jest to bardzo wymowne, gdy ktoś robi wszystko, co powyżej, wypełniając wymagane zadania i zapewniając, że wszystko jest skutecznie koordynowane z zespołem. Jeśli mają naturalne powinowactwo do tego rodzaju koordynacji, prawdopodobnie dobrze pasują do roli kierowniczej.

Pokazują pomysłowość

Świetny menedżer to osoba, która nie tylko zarządza istniejącymi zadaniami, ale także inicjuje tworzenie, lub usprawnianie nowych zadań i procesów z korzyścią dla firmy. Potencjalni menedżerowie, którzy demonstrują te cechy, wykazują także pomysłowość i krytyczne myślenie w codziennym życiu, co oznacza, że są gotowi wziąć na siebie więcej obowiązków.

Szukają rozwiązań

Zawsze szuka swojego zespołu, który przyniesie mu rozwiązanie zamiast problemów. Dobry kierownik zrozumie i opanuje tę formę sztuki. W wielu przypadkach będzie próbował rozwiązywać problemy i konflikty, aby firma jako całość miała z tego korzyści, ponieważ dla niego najważniejsze będzie dobro całego zespołu, a nie wyłącznie zaspokajanie własnych ambicji.

Pomagają innym

Kiedy członek zespołu podchodzi do pewnej osoby z pytaniami, to jest wskazówka. Kiedy ta osoba ma odpowiedź, lub obiecuje szukać i dostarczyć odpowiedź na problemy jakie występują w firmie, lub jakie mają współpracownicy oznacza to, że jest dobrym kandydatem, aby przejść do zarządzania. Kiedy pomaga innym członkom zespołu i wciąż wykonuje swoją własną pracę, widać, że będzie z niego dobry kierownik.

Pokazują własność

Jedną z oznak jest to, że pracownik regularnie wykazuje poczucie dumy i posiadania w swojej pracy. Prowadzenie zespołu polega na zrozumieniu całej struktury firmy i analizowaniu nie tylko tego, co będzie potrzebne, aby zostać kierownikiem, ale także zrozumienie, w jaki sposób sytuacja w firmie i pracownicy mogą pomóc w realizacji tego planu. Pracownicy, którzy podchodzą do każdego zadania tak, jakby jego sukces lub porażka była bezpośrednią refleksją nad własnym doskonaleniem się, są na dobrej drodze, aby myśleć o zastaniu kierownikiem.

Zgłaszają się do roli lidera

Członek zespołu, który podejmie decyzję i przejmie rolę lidera, niezależnie od tego, czy jest to projekt zespołowy, czy jego własna inicjatywa, z pewnością będzie gotowy do zarządzania. Sytuacje te pojawiają się często, a ci, którzy biorą byka za rogi, są tymi, którzy są gotowi na następny krok.

Są aktywni

Bardzo dobrym kandydatem do objęcia funkcji kierowniczej jest osoba, która aktywnie zadaje pytania innym członkom zespołu w celu poprawy wyników firmy, ponieważ ich głównym celem jest dobro firmy jako całości, a nie dbanie o swoje interesy i spełnianie własnych ambicji.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 8.73
drukowana A5
za 25.89