E-book
10.92
drukowana A5
20.72
drukowana A5
Kolorowa
41.09
Wolna Europa 2045

Wolna Europa 2045

postapokaliptyczny cyberpunk

Objętość:
32 str.
ISBN:
978-83-8155-876-1
E-book
za 10.92
drukowana A5
za 20.72
drukowana A5
Kolorowa
za 41.09

O książce

Otwiera się automatycznie okno. Za oknem przyroda… z okna wyłania się holograficzna TV. Wiadomości Wolna Europa. „Tu Polska Rozgłośnia Radia Wolna Europa” „Wiedzcie, że żadna kurtyna fałszu i kłamstw nie zdoła nam nigdy przesłonić waszego oblicza — prawdziwego oblicza Polski. (…) Przeżywamy jak i wy uczucie zniewagi i upokorzenia, gdy w imieniu Polski przemawia dziś szajka renegatów, a stary szpicel Ariadny nazwiskiem Martin Lauter ośmiela się występować jako prezydent Rzeczypospolitej”.

Opinie

Adam Cholewiński

za tą ksiżkę bedzie 2 zł e book a za ksiąążkę 8 zł

14 maja 2019, o 14:14
Adam Cholewiński

za pieniądze z książek chce zrobić animacje 3D WOLNA EUROPA 2045

8 maja 2019, o 06:06
Adam Cholewiński

I wrote a free Europe a little under the influence of my own flashes connected with a certain fact which is not appeased and seeks a non-propitiat finish. - Ladies and gentlemen - I respect the readers and for this I do not say that I was fully healthy writing this - writing it with my head I suffered some depression - depression not appeased and not avoided - connected with the inexorable course of the world towards the inexorable goal which is inexorable bezllitosny fate of man - inexorable depression led me to the inexorable burning of an inexorable mini plot of 30 pages suddenly which does not mercy, improves my mood and destroys the disease.

2 maja 2019, o 12:37
Adam Cholewiński

Wolną Europę pisałem trochę pod wpływem własnych flustracji związanych z pewnym faktem który się dokonuje nie ubłaganie i dąży do nie ubłagalnego finiszu. - Proszę Państwa - szanuje czytelników i dla tego nie mówie że byłem w pełni zdrowy pisząc to - pisząc to mając to w głowie cierpiałem na pewnego rodzaju depresje - depresje nie ubłagalną i nie uniknioną - związaną z nieubłagalnym biegiem świata w stronę nieubłagalnego celu jakim jest nieubłagalny bezllitosny los człowieczy - nieubłagalna depresja doprowadziła mnie do nieubłagalnego społodzenia nieubłagalnej mini fabułki 30 stronicowej raptem która nie ubłagalnie poprawia mi nastrój i niszczy chorobę.

2 maja 2019, o 12:37

Autorzy

Adam Cholewiński
Pixabay
Zdzisław Frankowski
Kajetan Kwaśniewski
Adam Cholewiński
Urodzony w 1981 roku. Od 2006 roku należy do KNF KADR Klubu Filmowców Niezależnych Kadr. W wolnym czasie zajmuje się pisaniem moją pasją jest kultura celtycka i starosłowiańska. Interesuje mnie pochodzenie języka danej kultury.

Nad książką pracowali:

Pixabay
Ilustrator
Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!