wiersze dla …

wiersze dla …


Objętość:
45 str.
ISBN:
978-83-8126-881-3

O książce

Tomik z wierszami „wiersze dla …” powstawał w trakcie pisania książki „Jesteś… bo zawsze gdzieś będę…” Bogdana Szadłowskiego i jest naturalnym uzupełnieniem prozy tam zawartej. Wiersze pisane były dla pierwowzoru bohaterki książki w chwilach zwątpienia i zmęczenia materią tam zawartą.

Opinie

Autor

Wiesław Pietrzak