E-book
14.7
drukowana A5
40.2
Teologia aktu małżeńskiego

Teologia aktu małżeńskiego

Objętość:
145 str.
ISBN:
978-83-8126-236-1
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 40.2

O książce

Rozdział pierwszy wskazuje na osobowe znaczenie aktu małżeńskiego, ogarniając jego wymiar jednoczący i zjednoczeniowy. Drugi rozdział ukazuje znaczenie ciała ludzkiego, jako otwartego na „drugie Ty” w ten sposób stając się podmiotem jedności i płodności między mężczyzną i kobietą. Rozdział trzeci wskazuje na duchowy wymiar mowy ciała, jako afirmację ludzkiej osoby. dr Dorota Dźwig — UKSW w Warszawie i Ośrodek Naukowo-Badawczy GAKT w Gdyni.

Opinie

Poziom średniowiecza. Dla fundamentalistów i fanatyków religijnych.

27 sierpnia 2019, o 15:43
Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

„W kontekście współczesnych ożywionych debat na temat współczesnych przemian i kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny oraz w obliczu ciągle słabej teologicznej recepcji nauczania Magisterium Kościoła w tej dziedzinie (zwłaszcza nauczania św. Jana Pawła II i papieża Franciszka) książka stanowi cenny przyczynek do pogłębionej dyskusji. Praca odwołuje się do pokaźniej i rzetelnej literatury przedmiotu i może być dobrym źródłem dla katechezy oraz dla kursów dla narzeczonych.” ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

11 października 2017, o 19:18
dr Dorota Dźwig

„Książka dotyczy bardzo istotnego zagadnienia — teologicznego wymiaru aktu małżeńskiego i opiera się na dorobku św. Jana Pawła II w tej dziedzinie, odwołując się do Jego nauczania zawartego w książce „Miłość i odpowiedzialność”. Wobec współczesnych prób przedefiniowania i zanegowania definicji małżeństwa, jako przymierza między kobietą, a mężczyzną publikacja wydaje się być bardzo potrzebna i aktualna.” dr Dorota Dźwig, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Ośrodek Naukowo-Badawczy Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni.

1 października 2017, o 18:34

Autor

Aleksandra Klimek
Aleksandra Judyta Konstancja Klimek
Aleksandra Judyta Konstancja Klimek, ur. w 1986 roku w Grudziadzu, żona i mama, od 2008 roku katechizuje, ewangelizuje, jest absolwentką UKSW-u — Ośrodka Pozamiejscowego Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego w Gdyni oraz jest doktorantką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wydziale Teologicznym — specjalność Duszpasterstwo Rodzin.

Inne książki tego autora

Do dzieła!
Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!