E-book
10.29
drukowana A5
20.87
drukowana A5
Kolorowa
43.72
Sen o powrocie. Dream of the Return

Bezpłatny fragment - Sen o powrocie. Dream of the Return

Translated and interpreted by Sławomir Zasuński


5
Objętość:
93 str.
ISBN:
978-83-8245-623-3
E-book
za 10.29
drukowana A5
za 20.87
drukowana A5
Kolorowa
za 43.72

Mamie, Małgosi i Julii

***

to wszystko już kiedyś było

tylko o tym zapomniałem

i niepotrzebnie nauczyłem się słów

które niczego nie objaśniają ani nie tłumaczą


to wszystko już kiedyś było

tylko wybudzony

nie wiem co prawdą jest

co snem

***

all this had already been

just forgot about it

and I senselessly learned some words

that mean nor explain nothing


all this had already been

but awaken

don’t know what the truth is

what the dream is

***

Małgosi

dolinami płynie moja rzeka

oboje

jej nurtami jesteśmy

twój na szerokie wody prowadzi

mój ku brzegom się skłania


dolinami płynie moja rzeka

wśród traw głębokich

pod pierzyną nieba

***

For Małgosia

through the valleys my river runs

both of us

are its current

yours towards wide waters leads

mine rather tends towards the banks


through the valleys my river runs

among deep grasses

under a blanket of heaven

***

gdybym tylko mógł

potrafił wierzył

byłabyś opisem

drzewem myśli wśród zastanych rzeczy

które są blizną

cierniem

pętlą

***

if only I could believe

you would be a description

the tree of thoughts amid existing things

which are a scar

a thorn

a loop

***

związany jestem z tobą

jak ze śmiercią

co dzień

myśl o tobie

ratuje mi życie

***

I am tied with you

as much as with death

every day

thinking of you

saves my life

***

słowa wyłoniły się z ciszy

i wlały w pokój

pozostaniesz im wierny

bez wzajemności

***

words emerged from silence

and poured themselves into the room

you will stick to them

without reciprocity

***

na stole

okruchy naszego życia

ręką matki rozsypane

jej dłoń jest przewodnikiem

po wspólnej pamięci

pochylony nad jej głową

wtulony w koral włosów

dostrzegam jak

z szaro-żółtych fotografii

patrzą na nas

wielcy nieobecniPrzeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 10.29
drukowana A5
za 20.87
drukowana A5
Kolorowa
za 43.72