E-book
7.35
drukowana A5
19.56
drukowana A5
Kolorowa
39.83
Podstawy Ekonomii

Bezpłatny fragment - Podstawy Ekonomii


5
Objętość:
57 str.
ISBN:
978-83-8189-787-7
E-book
za 7.35
drukowana A5
za 19.56
drukowana A5
Kolorowa
za 39.83

Ekonomia

Popyt

Wykres przedstawiający popyt

Popyt jest to funkcyjna zależność między ceną produktu, a jego ilością, którą skłonni są zakupić nabywcy.

Czynniki wpływające na wielkość popytu:

— poziom ceny danego dobra

— im niższa jest cena, tym wyższy popyt

— poziom realnych dochodów ludności

— im wyższe są dochody realne ludności, tym wyższy jest zwykle popyt na dany towar

— preferencje i gusta konsumentów

— ceny dóbr substytucyjnych (zastępczych) i komplementarnych (stosowanych jednocześnie do zaspokojenia określonej potrzeby)

— oczekiwania odnośnie zmian cen i dochodów.

Elastyczność popytu

Elastyczność oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej).


Wyróżniamy 3 rodzaje elastyczności popytu:

elastyczność cenową popytu

elastyczność dochodową popytu

elastyczność mieszaną popytu

Wykresy przedstawiające elastyczności popytu

Popyt sztywny (elastyczność zerowa) Zmiana ceny nie wywołuje żadnych zmian w wielkości popytu, przykładem są dobra o fundamentalnym znaczeniu dla człowieka, np. leki, używki.


Popyt nieelastyczny (względnie nieelastyczny) Zmiana wielkości popytu jest mniejsza od zmiany ceny, przykładem są dobra podstawowe, przede wszystkim żywność.


Popyt jednostkowy (proporcjonalny) Wraz ze spadkiem ceny popyt na dane dobro proporcjonalnie rośnie o jednakową wartość.


Popyt elastyczny (względnie elastyczny) Zmiana wielkości popytu jest większa od zmiany ceny.
Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 7.35
drukowana A5
za 19.56
drukowana A5
Kolorowa
za 39.83