E-book
10.24
drukowana A5
23.52
Komunikatory internetowe pomoc w komunikowaniu? Czy postęp zaburzający relacje międzyludzkie?

Bezpłatny fragment - Komunikatory internetowe pomoc w komunikowaniu? Czy postęp zaburzający relacje międzyludzkie?


5
Objętość:
18 str.
ISBN:
978-83-8126-987-2
E-book
za 10.24
drukowana A5
za 23.52

Adrian Ciepał

Wadowice

15.05.2018r

Przedmowa autora

Jednym z najbardziej nurtujących pytań zawartych w książce jest to, czy w dobie internetu nadal rozwijają się relacje. Czy istnieją takie same więzi - zarówno pod względem ilości, jak i jakości - które rozwijały się w czasach przed internetem? Czy ludzie mają więcej lub mniej związków? Czy mają mniej lub więcej kontaktów ze znajomymi i krewnymi? Czy zdolność internetu do natychmiastowego łączenia się ze światem oznacza, że daleko posunięte więzy dominują obecnie nad relacjami sąsiedzkimi? Mówiąc szerzej, czy kontakt internetowy usuwa kontakt osobisty lub dodaje do niego?

Pojawia się pytanie, czy Internet dzieli ludzi na dwa odrębne światy: online i offline. Początkowo zarówno ci, którzy czcili internet, jak i ci, którzy obawiali się tego, uważali, że relacje internetowe ludzi będą tak oddzielone od ich istniejących związków, że "życie na ekranie", jak to określiła Sherry Turkle w 1995 roku, różniło się od ich "prawdziwych". życie ". Czy tak jest? Czy internet jest teraz integralną częścią wielu sposobów, w jakie ludzie odnoszą się do przyjaciół, krewnych, a nawet sąsiadów w prawdziwym życiu? Czy relacje online mogą być znaczące, być może nawet tak znaczące jak relacje osobiste?

Wstęp

Czym jest komunikacja interpersonalna?

Komunikacja interpersonalna jest interakcją pomiędzy niewielką liczbą osób i charakteryzuje się bardziej osobistą i zindywidualizowaną komunikacją niż ta, która ma miejsce w większych grupach. Komunikacja interpersonalna ma miejsce, gdy ludzie mówią i odnoszą się do siebie nawzajem jako wyjątkowe osoby. Komunikacja interpersonalna jest kształtowana przez naturę relacji między komunikatorami, a z kolei natura komunikacji kształtuje związek. Komunikujemy się inaczej w różnych relacjach. Charakter relacji jest często komunikowany w komponencie „relacji” wiadomości.

Na komunikację międzyosobową wpływa również kultura i płeć. Różne kultury mają różne oczekiwania dotyczące relacji i tego, jak ludzie powinni wchodzić w interakcje w ramach tych relacji. Niektórzy mężczyźni i kobiety również mają różne oczekiwania co do komunikacji międzyludzkiej. Oczekuje się, że kobiety będą wykazywać zainteresowanie innymi, ujawniać się w relacjach i będą współpracować, podczas gdy od mężczyzn oczekuje się korzystania z rozmów w celu osiągnięcia celów. Kobiety częściej mówią o prywatnych uczuciach i myślach, zwłaszcza o swoich koleżankach, a mężczyźni częściej mówią o zewnętrznych tematach, takich jak praca i polityka

W jaki sposób intymność jest przekazywana w relacjach międzyludzkich?

Wysoki poziom zaufania, ciepła i uczucia charakteryzują intymny związek. Relacje różnią się rozmiarem i głębokością. Szerokość to różnorodność kontekstów i typów tematów omawianych w związku. Wąska relacja to taka, w której mówisz o tym samym w tym samym kontekście. Szersza relacja to taka, w której spotykasz tę samą osobę w różnych kontekstach i rozmawiasz na wiele różnych tematów. Głębokość odnosi się do ilości interakcji z inną osobą. Często głębia jest czynnikiem czasu — im więcej interakcji z osobą, tym bardziej intymna i osobista jest komunikacja. Nasze najbardziej intymne relacje mają zarówno wielką szerokość, jak i głębię.

W jaki sposób odpowiednie ujawnienie się może pomóc utrzymać intymność w relacji międzyludzkiej?

Skuteczna komunikacja jest niezbędna do zarządzania trwałą bliskością w długotrwałym związku. Samo-ujawnienie może budować zaufanie i zaangażowanie w związku i jest w pewnym stopniu konieczne do utrzymania ciągłej intymności. Samo-ujawnienie powinno być odpowiednie dla kontekstu, stopniowe, wzajemne i mieć odpowiedni cel.

Wpływ komunikatorów internetowych na nasze relacje

Wstęp

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 10.24
drukowana A5
za 23.52