E-book
13.65
drukowana A5
38.49
drukowana A5
kolorowa
66.06
HISTORIA 1 PUŁKU STRZELCÓW BYTOMSKICH

Spis treści - HISTORIA 1 PUŁKU STRZELCÓW BYTOMSKICH

O WOLNĄ POLSKĘ, O POLSKI ŚLĄSK

Objętość:
241 str.
ISBN:
978-83-8126-491-4
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 38.49
drukowana A5
kolorowa
za 66.06
 • Wstęp
 • 1. Organizacja i pierwsze zadania 1 Pułku Strzelców Bytomskich
 • 2. Udział 167 pp w walkach na froncie północno — wschodnim /25 maja — 4 lipca 1920 roku/
 • 2.1. Wyjazd na front
 • 2.2. 167 pułk piechoty w ramach Armii Rezerwowej
 • 2.3. Bitwa pod Rybczanami
 • 2.4. Walki nad Autą /4 — 9 czerwca 1920 roku/
 • 2.5. Efekty walk Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego
 • 2.6. Obrona pozycji nad Autą i próby przełamania frontu przez wojska sowieckie
 • 2.7. Bunt III batalionu 167 pułku piechoty
 • 2.8. Ostatnie walki nad Autą. Próba utrzymania pozycji przez żołnierzy 167 pp
 • 2.9. Reorganizacja 167 pułku piechoty
 • 2.10. Skutki walk nad Autą
 • 3. Ofensywa sowiecka z 4 lipca 1920 roku
 • 3.1. Siły walczących stron
 • 3.2. Bitwa pod Filipowem
 • 3.3. Walki odwrotowe III i IV batalionu 167 pułku piechoty
 • 3.4. Odwrót I batalionu 167 pp i przyczyny klęski VII Brygady Rezerwowej
 • 3.5. Bój odwrotowy nad Niemnem
 • 4. Bitwa na przedmościu warszawskim
 • 4.1. Analiza sytuacji przed bitwą na przedmościu warszawskim
 • 4.2. Reorganizacja 167 pp i przygotowania do obrony przedmościa warszawskiego
 • 4.3. Walki o fort Dębe
 • 4.4. Przeciwnatarcie na Pułtusk
 • 4.5. Ostatnie boje i rola 167 pp w bitwie warszawskiej
 • 5. 167 pułk piechoty w plebiscycie i III powstaniu śląskim
 • 6. 75 pułk piechoty — następca Pułku Bytomskiego
 • 6.1. Reorganizacja pułku i powrót na Górny Śląsk
 • 6.2. Siedziba i organizacja 75 pułku piechoty
 • 7. Koło 75 pułku piechoty
 • 8. 75 pułk piechoty w kampanii wrześniowej w 1939 roku
 • 9. Biografie dowódców, oficerów i żołnierzy 1 Pułku Strzelców Bytomskich
 • 10. Zakończenie
 • 11. Załączniki
 • 11.1. Lista żołnierzy 1 Pułku Strzelców Bytomskich odznaczonych Order Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
 • 11.2. Zbiór tabel, szkiców i dokumentów
 • 12. Bibliografia
 • 13. Wykaz skrótów
 • 14. Spis fotografii, tabel, szkiców i dokumentów
 • 14.1. Spis fotografii
 • 14.2. Spis tabel, szkiców i dokumentów
 • 15. Notka biograficzna
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 38.49
drukowana A5
kolorowa
za 66.06