E-book
1.47
drukowana A5
11.62
Czym różnią się Katolicy od Protestantów

Bezpłatny fragment - Czym różnią się Katolicy od Protestantów

Część II


Objętość:
38 str.
ISBN:
978-83-8155-026-0
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 11.62

Wstęp

Zadajmy pytanie! Co jest podstawą wiary chrześcijańskiej? Odpowiedź jest krótka, wola Boga dla człowieka, ta wola została zawarta na kartach Pisma Świętego, zwanego inaczej Biblią. Zarówno Kościół Katolicki jak i protestanckie wyznania uznały Biblię jako natchnione Słowo Boga. Cała wola Boga została w niej skupiona. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza napisał:

„2 Tym. 3:16

16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,


To natchnione Słowo stało się podstawą wiary dla kościoła chrześcijańskiego. Spoglądając na czasy Chrystusa możemy zauważyć że Słowo Boże było podstawą na którą powoływali się zarówno faryzeusze jak i Chrystus dzielono je na trzy części — prawo, proroków i pisma —

Łuk. 24:27

27. I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.

Kościół Rzymsko-katolicki uznaje Biblię za natchnioną przez Ducha Świętego.


Ze strony katolickiej


„Sobór Watykański I podaje pozytywne wyjaśnienia istoty natchnienia: „Księgi uznawane są za święte i natchnione dlatego, ponieważ napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały przekazane Kościołowi”. Leon XII w encyklice Providentissimus Deus pisał: „Duch Święty swą mocą nadprzyrodzoną pobudził i poruszył pisarzy do pisania i tak piszącym towarzyszył, że to wszystko i tylko to, co im polecił, dobrze rozumem pojęli, wiernie napisać chcieli i właściwie z nieomylną prawdą wyrazili” (EB 125). Z teologów, którzy zajmowali się objaśnieniem natury natchnienia, warto wymienić następujących: J.B. Franzelin, P. Benoit, K. Rahner. Sobór Watykański II o natchnieniu mówi: „Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego. Albowiem święta Matka-Kościół uważa na podstawie wiary apostolskiej księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi jako używającymi własnych zdolności i sił posłużył się, aby przy jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorzy, przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał” (KO 11).


Ks. Kristian Ziaja

http://www.katechetyka.diecezja.opole.pl/lex/natchn.htm


Problem w tym że Kościół nie trzyma się tylko tego co mówi Biblia, wymyśla teorie które nie mają podstaw ani w historii ani w Biblii, a czasami są wręcz sprzeczne z natchnionym Słowem. Dla księży i wiernych ważniejsza jest decyzja papieża i uchwały biskupów niż natchnione Słowo Boga

Apokryfy

Ostatnią teorię którą Kościół uchwalił i to bez żadnych podstaw jest wniebowzięcie Maryi. Dogmat uchwalił papież Pius XII w 1950 roku. Tu przynajmniej oparto się na fałszywych pismach zwanych apokryfami, Z jednej strony Kościół nie uznaje apokryfów i uchwalił kanon Pisma Świętego, ale nie przeszkadza to aby z tych apokryfów uchwalić teorię kościelną. Apokryfy sobie nawzajem przeczą do czego przyznaje się Kościół https://stacja7.pl/wiara/wniebowzieta-fakty-i-legendy/ ale to nie przeszkadza uchwalić dogmat oparty na kłamstwach.

Dopełnieniem tego jest uchwała soboru Trydenckiego na którym oficjalnie przyjęto apokryfy, czyli księgi poza biblijne włączając je do kanonu biblii, do dzisiaj w biblii katolickiej noszą nazwę jako deuterokanoniczne, czyli drugokanoniczne. Takiego dziwactwa nikt poza nimi nie potrafił wymyślić, bo albo coś jest kanoniczne albo nie, nie ma czegoś takiego jak księga drugonatchniona bo albo jest kanoniczna ale nie jest kanoniczna. Jak może coś być natchnione przez DŚ bez natchnienia.


Co mamy w apokryfach dołączonych do kanonu Biblii? np. Księgę Judyty opisuje ona wojnę której nigdy nie było, miasto które w historii nigdy nie istniało. Podaję że król Nabuchodonozor był władcą Asyrii co jest nieprawdą. Wiecie co to są mity? To opowiadania o bohaterach którzy nigdy nie istnieli, tym samym wprowadzając Księgę Judyty do biblii Kościół Katolicki zrobił z biblii księgę mitów, czyli bajek. Jeżeli podaje księżom że ich nauki są sprzeczne z Biblią to ci przyparci do muru zaczynają atakować biblię, jako niewiarygodną. Jeżeli księgi są natchnione przez Ducha to Bóg nie podaje mitów, dat niezgodnych z prawdą, bo Bóg jest Bogiem prawdy. W Nim nie ma kłamstwa, On podaje tylko prawdę, wprowadzając apokryfy Kościół przeczy sobie, bo albo Biblia jest natchniona ale nie. Popatrzmy najpierw na nauki sprzeczne z Biblią, potem na nauki wymyślone które nie mają żadnych podstaw ani w historii ani w Biblii.

Celibat

Gdy biblia nakazuje biskupowi mieć żonę to Kościół Rzymski zakazuje.


1 Tym. 3:2.5

„Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel.. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży?”


Kościół Rzymski

„Jeśli ktoś powie, że klerycy którzy otrzymali święcenia, lub osoby które uroczyście przysięgły czystość, mogą zawierać małżeństwo […] niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych.”” — kanon IX dekretu o sakramencie małżeństwa Soboru Trydenckiego

Wieczerza Pańska /komunia/

Są tematy na które księża katoliccy nie potrafią odpowiedzieć, na co dzień nikt nie zastanawia się nad tematem udzielania komunii świętej. Biblia mówi że komunie należy spożywać pod dwoma postaciami chleba i wina. W praktyce katolik dostaje tylko opłatek, czyli chleb a wino wypija ksiądz. Katolik nie uczestniczy w prawdziwej wieczerzy, bo ciało i krew są połączone, krew Jezusa nas oczyszcza z grzechu, nie mając udziału we krwi nie masz udziału w zbawieniu.


Efez. 1:7

7. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego,


Księża nie dając ci wina, czyli krwi Jezusa nie dają ci uczestnictwa w zbawieniu, a nawet więcej uczestnictwa w uleczeniu nas.


Izaj. 53:5

5. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Rzym. 5:9

9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu.


Księża zabierając ci krew Jezusa nie są wstanie cię ochronić przed gniewem Bożym.

Czyściec

Nie ma takiego słowa w Biblii. A nauka ta polega na tym że po śmierci trzeba się dodatkowo oczyścić jak ktoś do końca nie był idealny na Ziemi. Nauka ta przeczy biblii o tym że ofiara Jezusa jest wystarczająca dla naszego zbawienia.


Hebr. 10:14

14. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni.


Co więcej w Czyśćcu oczyszczenie następuje ogniem czyśćcowym, ale biblia zna tylko jeden sposób oczyszczenia z grzechów poprzez krew, nie poprzez wody Gangesu jak w hinduizmie czy uczynki jak w Islamie.


Hebr. 9:22

(22): Według przepisów Prawa prawie wszystko oczyszcza się krwią; odpuszczenie grzechów również nie może się dokonać bez rozlewu krwi. [Biblia Warszawsko-Praska]


Co zatem wymyślono aby udowodnić istnienie czyśćca? Wyrwano tekst z całości i powstała nowa teoria. Jezus powiedział przypowieść o dłużniku który powinien pogodzić się z tym któremu jest winny dług, bo jak nie to to ten któremu jest winny wtrąci go do więzienia, i będzie tam tak długo aż spłaci dług.


Mat. 5:25

25. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 11.62