E-book
4.41
drukowana A5
17.3
Czy chrzest tylko w imie Jezusa?

Bezpłatny fragment - Czy chrzest tylko w imie Jezusa?


Objętość:
57 str.
ISBN:
978-83-8155-481-7
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 17.3

Wstęp

Jedni chrzczą tylko w imię Jezusa inni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do XX wieku nikt nie miał z tym problemu, i nagle pojawiła się grupa, która stwierdziła, że chrzest w imię Ojca i Syna i DŚ jest nieważny, bo trzeba chrzcić tylko w imię Jezusa. Przebadałem temat, argumenty obu stron i doszedłem do wniosku, że obie strony mają rację. Problem leży w niezrozumieniu tekstu. Początkowo sądziłem, że zwolennicy chrztu tylko w imię Jezusa mają silne dowody historyczne, jakież było moje rozczarowanie, że nie dysponują oni niczym, natomiast ci po stronie trynitarnej mają dziesiątki dowodów z pierwszych trzech stuleci, na dowód, że chrzest był w imię trzech. Zobaczyłem, że zwolennicy chrztu w imię Jezusa są nieuczciwi wobec własnych zwolenników, i nie pokazują prawdziwych dowodów historycznych. Oto przykład jednym z dowodów na poparcie chrztu w imię Jezusa ma być Euzebiusz z Cezarei, który to 18 razy wspomina tekst z Mat.28,19 używając formy w „imię Jezusa”, a nie trynitarnej. Zacząłem się zastanawiać, kim są ci, co mówią pół prawdy, oszustwo polega na tym, że to tylko sugestia jakoby on nie znał takiej formy, ale poniżej pokażę, że jest to nieprawda. Euzebiusz używa wielokrotnie formy trynitarnej. Postaram się pokazać obie strony i być przy tym oprzeć się na faktach, a nie na przekonaniu. Przeglądając argumenty obu stron, trudno jest odmówić racji obu stronom. Jeżeli jesteś zwolennikiem jednej formuły, to zobaczysz coś, co ci twoi nauczyciele nie powiedzieli.

Chrzest w kościołach

Błąd obu stron polega na tym że skupiają się na formie a nie na znaczeniu chrztu, kiedy ap. Paweł pisał do Rzymian podkreślał jakie znaczenie ma dla nich chrzest, a nie jak powinni go wykonywać.


Rzym. 6:4

4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.(1)


Chrzest prowadzi do zanurzenia się w śmierć Chrystusa, a już na pewno nie ma nic wspólnego z członkostwem w kościele, czyli wejściem do organizacji o nazwie Kościół. „Pogrzebani w śmierć Chrystusa” a następnie wskrzeszony Chrystus jest dla nas wzorem nowego życia. Jak ktoś został pogrzebany w członkostwo kościoła, by powstał do nowej wspólnoty, to jest heretyk, to nie jest chrześcijanin raczej wyznawca Kaina, Ten stworzył własny system religijny, sprzeczny z wolą Boga, i to jeszcze Bogu nakazał, co ma z nim zrobić. 1Kor.12,13 „przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało” Duchowe ciało, a nie fizyczną organizację.


Więc dla niektórych ważne jest czy chrzest jest na stojąco czy na leżąco, pokropienie czy polanie, protestanci mówią „dzieci nie chrzcimy” tylko osoby świadome, ale jak ma 8 lat to jest świadome i dalej jest dzieckiem. Trudno im określić kiedy kończy się dzieciństwo, kiedy jest świadome, a kiedy jeszcze nie, niektórzy stosują egzamin, no cóż, można być dorosłym i nieświadomym tego co się robi. Jestem za tym, aby nie chrzcić niemowląt. Prowadzi to do wypaczeń, bo niemowlę jako niemowlę nie jest świadome tego, że jest w kościele, nie może uwierzyć ono nie spełnia wymagań Jezusa.


„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” Mar.16,16


Wtedy trzeba kombinować i dołożyć to coś czego nie ma w Biblii, czyli rodziców chrzestnych którzy za dziecko złożą wyznanie wiary.


Przykład

Wyobraź sobie, że straciłeś przytomność, a twoi przyjaciele tak bardzo zatroskani jako nieprzytomnego wsadzili cię do samochodu i zawieźli do cerkwi i tam za ciebie powiedzieli, że chcesz być ochrzczony, kiedy wrócili z tobą do domu, a ty już odzyskałeś świadomość i ogłosili ci, że jesteś prawosławnym. Jak ci się to podoba? Taki absurd wymyślono w kościele Katolickim.

Chrzest w imię nauk Kościoła

Są kościoły, które chrzczą w imię swoich nauk, jeżeli ktoś chce zostać adwentystą to mu przed chrztem odczytają 28 zasad wiary tego kościoła, — czy wierzysz, że E. White jest naszym prorokiem, czy wierzysz w naszą chronologię o roku 1844, czy będziesz wspierał darami nasz kościół. Nawet chrzczą w coś, czego sami nie rozumieją. Czy wierzysz w Trójcę? Pada jedno z pytań, problem w tym, że Bóg na kartach Pisma objawił nam swoją wolę, a nie swoje bóstwo, mamy przedstawione, jaki jest Bóg — dobry, łaskawy, surowy itd. Nie ma opisu bóstwa, ponieważ człowiek nie zrozumie nieskończoności. Tłumaczenie 3 letniemu dziecku czy są kwanty i jak się robi potęgowanie, jest bez sensu. Mrówka chciała poznać anatomię słonia, ale jej rozumek mógł pojąć tylko to co widziała w mrowisku, więc opisała słonia jako wielką mrówkę. Ludzki rozum w porównaniu z nieskończonością, wszechobecnością, i wszechwiedzą jest jak rozumek mrówki, mrówka musiałaby zrozumieć nie tylko anatomię słonia, ale jeszcze budowę wszechświata. To jest ocean wiedzy, a my jesteśmy jedną kroplą, która chce wchłonąć ocean. Ponoć największa u człowieka jest głupota. Kiedy spotkasz Świadków Jehowy lub Arian to dla nich najważniejszym tematem jest Trójca.


Dz. Ap. 2:38

38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.


Chrzest miał tylko jeden cel — na odpuszczenie grzechów poprzez śmierć Jezusa. Wyobraźmy sobie, że Filip z Dziejów Apostolskich, który spotkał dworzanina królowej pyta, czy wierzysz, że Agabus jest naszym prorokiem, czy wierzysz, że Paweł jest apostołem, czy wierzysz w chronologię chrześcijańską i czy będziesz wspierał darami kościół? A skoro o tym nie wiesz, musisz przejść szkolenie. W adwentyzmie jak ktoś powie, że nie wierzy w proroka Ellen, nie zostanie ochrzczony. Jedynym wyznaniem wiary, jakie złożył Eunuch to wiara w Jezusa.


Dz. Ap. 8:36—37

36. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? 37. Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.

Chrzest w imię trzech

Obecnie, czyli w naszych czasach chrześcijanie dzielą się na zwolenników i przeciwników chrztu tylko w imię Jezusa i na tych w imię trynitarne. Zwolennicy opierają się na tekstach biblijnych, w których to napisano, że chrzest był tylko w imię Jezusa.


Dz. Ap. 10:48

48. I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.


Druga strona chrzci w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego na podstawie tekstu z Ewangelii Mateusza


Mat. 28:19

19. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,


Czyli obie strony opierają się na Piśmie Świętym. Zwolennicy chrztu tylko w imię Jezusa nie mają wyboru, muszą zanegować, odrzucić powyższy tekst, twierdzą, że został on sfałszowany i wstawiono formułę trynitarną, której nie było w oryginale. A jaki jest na to dowód? Żaden, Najstarsze teksty Ewangelii, czyli te, które znamy, zawierają taką formułę, ale teksty tzw. Peszitty pochodzą z piątego wieku, nikt nie znalazł wcześniejszych Ewangelii Mateusza, więc nie ma żadnego dowodu na to, że w tekście wcześniejszym było inaczej i że nie było tam formuły trynitarnej. Hieronim, który tłumaczył Biblię z greki na łacinę, ok. 400 roku już użył tej formuły. Pytanie jeżeli tekst sfałszowano w trzecim stuleciu to dlaczego żaden antytrynitarz nie zaprotestował, byłby to argument, że uznający Trójcę przekręcają ewangelię, aby udowodnić naukę o Trójcy.

Na czym zatem możemy się oprzeć?

Jedynie na poszlakach, czyli wypowiedziach pisarzy wcześniejszych. Jednym z najbardziej znanych pisarzy jest Euzebiusz z Cezarei żył w latach 263—339 W swoich pismach 18 razy mówi o chrzcie i twierdzi, że Jezus nakazał chrzcić „w imieniu moim” Wydaje się, że nie znał formuły Trynitarnej, a może znał i specjalnie ją pomijał, bo Euzebiusz sprzyjał Arianom, wraz z nimi namówił Cesarza Konstantyna w 335 roku do usunięcia wielkiego obrońcy Trójcy. Cesarz skazał Anastazego na wygnanie do Trewiru, sądzę, że Euzebiusz był pod wpływem nauk Ariusza. Cóż sam Ariusz ogłosił Euzebiusza swoi zwolennikiem, kiedy Ariusz przebywał w Cezarei, spotkał się z Euzebiuszem, z historii wiemy, że Euzebiusz nie był jednoznaczny w swoich poglądach, raczej przeszedł na stronę Trynitarną.


Encyklopedia Britanica o Euzebiuszu pisze:

„Expelled from Alexandria for heresy, Arius sought and found sympathy at Caesarea, and, in fact, he proclaimed Eusebius as a leading supporter”.


Tłumaczenie

„Wydalony z Aleksandrii za herezję Ariusz szukał i znalazł współczucie w Cezarei, i faktycznie ogłosił Euzebiusza jako czołowego zwolennika.”


Czyli mamy odpowiedź, dlaczego Euzebiusz pomija formułę Trynitarną. Odpada największy argument dla zwolenników chrztu tylko w imieniu Jezusa.


Euzebiusz żyje w czasach największego sporu o Trójcę. Ariusz wstrząsnął chrześcijaństwem, twierdząc, że Jezus nie był Bogiem. O to cytat z dzieła Euzebiusza

Ponieważ On nie nakazał im „czynić uczniami wszystkie narody” ot tak po prostu, bez uprawomocnienia i kwalifikacji, ale z istotnym dodatkiem „w Jego imię” … Jest zatem rzeczą słuszną, że Jezus podkreślił moc ukrytą w Jego imieniu, ale zakrytą dla wielu, i dlatego powiada do apostołów „Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody w imię moje„”.

Zwołano sobór w Nicei w 325 roku, na którym przyjęto naukę o Trójcy, a Arianizm został potępiony. Walka o Trójcę odbiła się na późniejszych pisarzach, którzy fałszowali pisma wcześniejszych pisarzy i tak Ignacemu Antiocheńskiemu dopisano kilka rozdziałów. Powstały Konstytucje Apostolskie w 380 roku sugerując w nich, że autorem jest żyjący w czasach apostołów Klemens Rzymski, w dziele tym jest nakaz chrzczenia w imię Ojca i Syna I Ducha Świętego. A kto by się ośmielił, robić inaczej ma być wykluczony z kościoła.


Cytat


— Jeśli jakikolwiek biskup lub prezbiter nie wykona trzech zanurzeń jednej osoby, ale jedno zanurzenie, które jest daniem śmierci Chrystusa, niech będzie wyłączony; bo Pan nie powiedział: „Chrzcijcie w moją śmierć”, lecz: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Dlatego, o, biskupi, chrzcijcie trzykroć w jednego Ojca i Syna i Ducha Świętego, zgodnie z wolą Chrystusa, a naszą konstytucją przez Ducha. /3791 Konstytucje Apostolskie/


Czy zatem formuła Trynitarna z Mat.28,19 mogła zostać dopisana w tym czasie? Mogła! tylko skąd ją cytowali ojcowie kościoła. Jeżeli dziesięciu ją cytowało, to znaczy, że nie była czyjąś pojedynczą opinią. Anastazy w IV wieku próbował udowodnić naukę o Trójcy na podstawie Pisma Świętego, pisał wiele dzieł i ani razu nie powołał się na tekst z Mat.28 co może sugerować, że ten tekst nie był dla niego dowodem na Trójcę i niekoniecznie, że nie istniał, albo tekst był niepewny. Przyczyna była ta, że tekst z Mateusza mówi o chrzcie, a nie o Trójcy. Mówi o zbawieniu, a nie o równości bóstwa. Nie wiadomo, z jakiego przekładu korzystał Anastazy bo w jego czasach istniała Peszitta czyli przekład Syryjski, przekład grecki i Ewangelia Hebrajczyków, czyli hebrajski przekład, który mógł być wcześniejszą wersją Ewangelii Mateusza (4)

W imię trzech — dla żydów

Dlaczego Mateusz, pisząc do żydów, używa trzech osób?, ma to dla nich ogromne znaczenie, bo żydzi uznawali tylko Ojca, separując się od Jezusa, nie chcieli uznać powiązania Jezusa z Ojcem i Duchem Św. Ta formuła potwierdza, że chrzest w imię Jezusa jest na równi z Ojcem i DŚ. Przyjmując chrzest, uznajesz, że Jezus jest Synem Boga. Słowa w imię Ojca i Syna, znaczy, że Ojciec ma Syna, chrzcisz się w imię Ojca, to oznacza, że chrzcisz się w imię Syna. To właśnie żydzi mieli z tym problem, a pozostali ewangeliści piszą do środowiska poza żydowskiego, więc dla greków nie ma on znaczenia, to nie był problemem. Do dzisiaj żydom ortodoksyjnym nie przejdzie przez gardło powiedzenie, że Jezus jest Synem Ojca. Podkreślenie synostwa na równi z Ojcem jest uznaniem go Mesjaszem.. Kiedy mijały wieki, z formuły trynitarnej zrobiono formułę liturgiczną, która nie nawiązuje ani do Synostwa, ani zbawienia, ani równości Ojca i Syna.


Apostołowie, którzy chrzcili w imię Jezusa, nie martwili się tym, że Ojciec nie ma w tym udziału. Na początku chrzczono tych, co praktykowali judaizm, zarówno Korneliusz jak i w Pięćdziesiątnicę czy w Samarii to wspomnienie o ludziach, którzy znali i praktykowali obrzędy Judaizmu, a żydzi chrzcili się, co tydzień w każdym domu żydowskim było baptysterium w celu rytualnego obmycia się ze zła, w imię Boga i dla Boga, czy pamiętacie jak Piotr powiedział podczas Pięćdziesiątnicy, aby żydzi co przyjęli Jezusa ochrzcili się? On nie zaprowadził ich nad Jordan, by ich ochrzcić, powiedział do nich „ochrzcijcie się sami, sami przyjmijcie chrzest w imię Jezusa w swoich baptysteriach. Żydzi chrzcili się co tydzień, były to rytualne obmywania, znali chrzest nie tylko Jana i Esseńczyków i wiedzieli, że ma powiązanie z Ojcem w niebie i wiedzieli o Duchu Świętym, natomiast nie chrzcili się w imię Jezusa, bo nie wiedzieli, albo nie uznawali, że jest Mesjaszem. Jezus nakazując chrzest, który był już znany i dokłada do chrztu samego siebie, jako wykonawca zbawienia. Może to zrobić dopiero po zakończonej misji, po zawarciu Nowego Przymierza. Chrzest w imię jego, znaczy by tym uznali go za Mesjasza. Dlaczego chrzczono w imieniu Jezusa? Bo ci, co byli chrzczeni na początku, byli żydami i byli już chrzczeni w imię Ojca i DŚ oni potrzebowali być jeszcze raz ochrzczeni w imię Jezusa. Przyjąć Jezusa ze wszystkim, co nakazał i co powiedział. Myślę, że chrzest w imię Jezusa jest tak samo ważny jak w imię trzech.


Kiedy mówimy o chrzcie, to rozumiemy jedynie zanurzenie człowieka, ale ten termin stosowano też do rytualnych obmywań. Chrzest był przez samodzielne zanurzenie, więc nie musieli prosić Piotra, by ich zanurzył.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 17.3