O autorze

Czesław Czyż urodził się w Sosnowcu, w latach 1982—86 ukończył Seminarium Duchowne w Podkowie Leśnej a następnie Korespondencyjne Studia Biblijne w Warszawie.