Zapach pomarańczy

Zapach pomarańczy

Życie bez pasji zabija

ISBN:

O książce

Zbiór powstał w ramach konkursu Misja — książka!

Opinie

Autor

E. Bazylińska, W. Jazienicka, Z. Jonaszek, K. Miedzińska, M. Kuśmierczyk, P. Rakowska, M. Witka, M. Szachniewicz, W. Zaworska
to zdolne, kreatywne i pracowite uczennice klas I, II i III Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie. Z profesjonalizmem autorów z wieloletnim stażem, z pasją i zaangażowaniem stworzyły cykl opowiadań o niezwykłej pani detektyw Oldze Waller, która na kolejnych stronach opowiadań przechodzi niezwykłą przemianę.