E-book
1.47
drukowana A5
9.79
Żandarmeria Wojskowa — esej

Bezpłatny fragment - Żandarmeria Wojskowa — esej


Objętość:
25 str.
ISBN:
978-83-8221-807-7
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.79

Wstęp

Żandarmeria Wojskowa stanowi formację, która odgrywa istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa naszego państwa. ŻW podobnie jak całe Siły Zbrojne RP dokonała zmian organizacyjnych i strukturalnych po 1990 r. Stała się nie tylko rodzajem nowej struktury organizacyjnej, ale również posiada nową jakość. W roku 1990 została utworzona Komenda Główna ŻW w Warszawie, jak również trzy komendy ZW dla okręgów wojskowych Warszawskiego, Pomorskiego i Śląskiego. Służba ta ma wielowiekową tradycję, sięgającą czasów Jana III Sobieskiego. W okresie międzywojennym funkcjonowała żandarmeria w ramach Legionów Polskich, w roku 1914 utworzono konną Żandarmerię Polową.

Funkcjonowanie ŻW

ŻW stanowi obecnie wyodrębnioną oraz wyspecjalizowaną służbę, która wchodzi w skład Sił Zbrojnych RP, realizując zadania w zakresie wsparcia o charakterze policyjnym na rzecz dowódców jednostek wojskowych. W ramach swoich działań bierze również udział w ochronie wojsk, jak również podejmuje współpracę z formacjami międzynarodowymi działającymi w sferze bezpieczeństwa. Jednocześnie ŻW jest elementem podsystemu militarnego w systemie zarządzania kryzysowego MON, wpływając na bezpieczeństwo naszego państwa.

Wśród zadań tej formacji realizowane jest zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, jak również ochrona porządku publicznego, ochrona zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia wojskowego, jak również prowadzenie działań o charakterze antyterrorystycznym. ŻW podejmuje również działań, których celem jest zapobieganie przestępczości i społecznym wykolejeniom w wojsku, jak również zwalcza klęski żywiołowe oraz bierze czynny udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

Wykonując swoje obowiązki żołnierze ŻW maja między innymi prawo do zatrzymywania osób, przeszukiwania, doprowadzania do miejsca pełnienia czynnej służby, osadzania w izbie zatrzymań, obserwowania oraz rejestrowania zdarzeń publicznych, żądania pomocy od innych jednostek i podmiotów. Wśród swoich kompetencji i obowiązków Żandarmeria Wojskowa podejmuje również współpracę z takimi podmiotami bezpieczeństwa, jak SWW, SKW, jak również ABW, Policją, BOR, oraz prokuraturą i sądami.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 9.79