E-book
1.37
drukowana A5
9.62
Zagrożenia zdrowotne — styl życia.

Bezpłatny fragment - Zagrożenia zdrowotne — styl życia.


Objętość:
27 str.
ISBN:
978-83-8221-785-8
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 9.62

.

1. Wstęp

Istnieje istotna zależność między stylem życia a jakością zdrowia. Istotne jest, iż nie mówimy tutaj o kwestiach typowo medycznych, a więc o mikroorganizmach, infekcjach czy defektach genetycznych. Chodzi tutaj o sposób, w jaki funkcjonujemy na co dzień, jak żyjemy, jakiego rodzaju pożywienie jest dla nas typowe, czy preferujemy wysiłek fizyczny czy bierne spędzanie czasu przed komputerem lub telewizorem.

Także takie kwestie, które z pozoru wydają się nieistotne, jak sposób reagowania na stres, radzenie sobie z emocjami, a więc cała gama wyuczonych zachowań, sposobów działania i reagowania odgrywa istotną rolę. W tym właśnie zakresie rozwój nowoczesnej, popartej szerokimi badaniami, nauki w zakresie promocji zdrowia odgrywa niezwykle ważną rolę, stanowiąc nie tyle uzupełnienie działań medycznych, ile ich dopełnienie. Można nawet uciec się do stwierdzenia, iż promocja zdrowia stanowi ważniejszą od samej medycyny dziedzinę, gdyż jej zadaniem jest prewencja, nauka i edukacja, prowadzenie do zmian i uczenie samodzielnego ich powodowania, na rzecz zachowania zdrowia.

Warunkiem dobrego zdrowia jest nie tylko wiedza i świadomość, ale czynne działanie jednostki, zespołu, mieszkańców społeczności lokalnej. W warunkach demokracji lokalnej współcześnie mamy możliwość faktycznego wpływania na środowisko i nasze otoczenie. W pracy niniejszej jednak generalnie zostanie przedstawiona kwestia zależności zagrożeń, jakie wynikają z określonego stylu życia.

W zakresie innych kontekstów promocji zdrowia, sposobu, w jaki nauka ta wpisuje się w dziedziny społeczne, medyczne oraz całe spektrum życia w jego wielowymiarowości, przedstawione zostały w przypisach określone, warte uwagi ze względu na kontekst, pozycje literatury współczesnej. Oczywiście, obok stylu życia na zdrowie wpływa wiele innych czynników pozamedycznych, jak poziom wykształcenia, strefa geograficzna, kultura, tradycja, poziom zamożności, niemniej wszystkie pozostałe elementy w jakiś sposób odnajdują się w efekcie w sposobie życia, określanym przez fachowców terminem QOL — Quality of Life.

Oznacza ono, iż nawet osoba chora somatycznie może prowadzić styl życia, który — na przykład w przypadku chorych na raka — może prowadzić do poprawy zdrowia, a także dawać satysfakcję i zadowolenie, podobnie w wypadku osób trwale kalekich czy posiadających szeregów różnych nieuleczalnych defektów wad fizycznych czy umysłowych, na przykład w odniesieniu do osób autystycznych.

2. Styl życia

Nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, dlaczego określony styl życia stanowi przedmiot zagrożenia. Oczywistym jest, iż dostrzegamy zależności między używaniem alkoholu, papierosów czy nadużywaniem innych substancji, także leków, do złego stanu zdrowia. Powszechna jest także świadomość zależności między złym żywieniem, opartym głównie o tzw. fast foody a otyłością czy też chorobami serca.

Każdy także wie, iż brak ruchu dla organizmu jest bardziej szkodliwy niż najgorsza trucizna. Dlaczego zatem tak często ludzie unikają sportu, wolą pracować do późna i zamartwiać się problemami zajadając hamburgera? Czy jest to wynik kultury, czy niemożliwości zmiany zachowania, czy po prostu to nasze zwykłe — co masz zrobić dzisiaj zrób jutro, będziesz mieć dwa dni wolnego? Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na koncepcję pól Lalonda, zgodnie, z którą styl życia stanowi determinantę zdrowia obok kwestii, w jakim środowisku dana osoba żyje, jak funkcjonuje jej biologia, opieka zdrowotna danego kraju.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 9.62