Wywiad rzeka z płk. Edwardem Kotowskim. Rozmawiał: Arkadiusz Meller

Wywiad rzeka z płk. Edwardem Kotowskim. Rozmawiał: Arkadiusz Meller

ISBN:
978-83-65236-44-9

O książce

(…) To były takie czasy, że liczyły się nie wybujałe emocje, ale chłodna kalkulacja interesów. Co więcej, Stolicą Apostolską interesowały się i interesują nadal wszystkie wywiady świata, bo fakt jej oddziaływania duszpastersko-społecznego i politycznego na 1 miliard i ponad 200 milionów ludzi w całym świecie, nie jest dla nikogo obojętnym. (…) Arkadiusz Meller — dr nauk społecznych, nauczyciel akademicki. Autor, współredaktor kilkunastu książek naukowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

BYŁEM AGENTEM W WATYKANIE
(…) Niektórym trudno to będzie wytłumaczyć, ale Stolica Apostolska, w świetle prawa międzynarodowego jest takim samym podmiotem tego prawa, jak i inne państwa i jest obiektem zainteresowań wywiadowczych, co nie dziwi jej przedstawicieli. Co więcej, sama prowadzi intensywną działalność wywiadowczą, a ja sam miałem przyjemność utrzymywania kontaktów z domniemanym szefem tego wywiadu, nie żyjącym już kardynałem, a wówczas arcybiskupem.