E-book
10.29
drukowana A5
19.22
Władimir Putin jako lider

Bezpłatny fragment - Władimir Putin jako lider


Objętość:
28 str.
ISBN:
978-83-8221-107-8
E-book
za 10.29
drukowana A5
za 19.22

Wstęp

Bycie liderem to ogromna odpowiedzialność, to osoba, która realizuje proces kierowania, inspiruje swoich podwładnych, zapewnia iż zrealizowane zostaną cele a jednocześnie posiada wizję przyszłości. Jednocześnie lider jest odpowiedzialny za osoby, którym przewodzi, powoduje określone zachowania, określa misję oraz cele i stara się je realizować. Przewodzenie innym wiąże się z podziałem władzy, który jest nierówny, łączy wydawanie rozkazów i poleceń z wpływem, który wynika z charyzmy danej osoby. Władza, którą posiada przywódca wiąże się z asymetrią w relacjach między członkami społeczeństwa a liderem, który sprawując władzę jednocześnie posiada narzędzia dla większej kontroli nad zachowaniami osób, którymi kieruje niż vice versa. Istotnym elementem przedmiotowego problemu jest zdolność przywódcy do wprowadzania zmian, oraz zdolność do takiego ingerowania w przebieg zdarzeń, aby prowadzić do przekształceń. W tym kontekście przedmiotowa praca analizuje przywództwo Władimira Putina, jednego z czołowych polityków światowych, który jest jednocześnie podziwiany i znienawidzony przez rozmaite osoby i środowiska. Ta sprzeczna postać, która budzi wiele kontrowersji jednocześnie okazuje się skutecznym administratorem państwa w roli prezydenta kraju, efektywnym przywódcą, osobą z charyzmą.

Pojęcie przywództwa

Przywództwo stanowi z jednej strony pewnego rodzaju właściwość, z drugiej zaś proces. To wykorzystywanie wpływu, bez wykorzystywania środków przymusu, w sposób, który umożliwia kształtowanie celów grupy lub organizacji. To jednocześnie motywowanie zachowań, które mają być nastawione na realizowanie tychże celów, jak również tworzenie kultury organizacji lub grupy. Przywódcą jest człowiek, który potrafi wpływać na inne jednostki skutecznie. Jakkolwiek zarządzanie i przewodzenie wydają się tożsame, nie są to pojęcia identyczne. Wynika to faktu, zgodnie z którym lider wyznacza określone cele i stara się mobilizować swoich pracowników i podwładnych dla ich zrealizowania. Kierownik lub menadżer natomiast w procesie zarządzania kieruje określonymi procesami i stara się osiągać określone wyniki. Przywództwo jest czymś więcej. To działanie, które ma na celu zmianę na nową jakość. Przywództwo w organizacji jest jednym z istotnych zagadnień, to fenomen, który wciąż budzi wiele kontrowersji. Efektywni przywódcy umieją przygotować organizacje na wyzwania, sprawić, aby sprostały one nowym wyzwaniom i okolicznościom, a jednocześnie brak przywództwa może w bardzo krótkim okresie czasu doprowadzić najlepiej funkcjonującą organizację do ruiny. Przywództwo można zatem definiować jako zdolność do wpływania na inne osoby, jak również jako zdolność do sprawowania władzy, wpływania na grupę oraz realizowania swojej polityki. Z pojęciem przywództwa w sposób nieodmienny kojarzy się pojęcie władzy, która ma również swoje charakterystyczne elementy. Władza tradycyjna oparta jest na obyczaju i tradycji, w przypadku władzy charyzmatycznej, wynika ona z wiary osób w szczególne zdolności danej osoby. Z kolei władza legalna to taka, która opiera się na określonych podstawach prawnych.

Przywództwo, bycie liderem, to kategoria, która jednocześnie stanowi koncepcję multidyscyplinarną, występującą w wielu różnych dziedzinach społecznego życia. Jest definiowane przez pryzmat wywierania wpływu, roli, inicjowania struktur, procesu grupowego, cech osobowości. Przywództwo polityczne w odróżnieniu od przywództwa typowo organizacyjnego dotyczy postrzegania tegoż w kontekście sprawowania funkcji publicznych. Przywódca polityczny zatem to lider, który sprawuje najważniejsze urzędy w państwie, czego przykładem może być urząd prezydenta. Wachlarz decyzji, które podejmują przywódcy polityczni jest znacznie szerszy niż ma to miejsce w przypadku przywódców organizacji, dotyczą całego społeczeństwa, odnoszą się do polityki zewnętrznej i wewnętrznej, ekonomii, zdrowia, sądownictwa i całego szeregu innych dziedzin życia społecznego. To podejmowanie decyzji, które są kluczowe dla kraju. Przywództwo to przedstawiane jest między innymi jako relacja między przywódcą a jego zwolennikami, których zdaniem jest on jedyną osobą, która może zrealizować wspólne dla nich cele. Analiza tej kategorii przywództwa powinna obejmować proces selekcji przywódcy, jego cechy osobowe oraz sposób pełnienia roli.

Pojęcie władzy

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 10.29
drukowana A5
za 19.22