drukowana A5
11.62
Umysł Drogi

Bezpłatny fragment - Umysł Drogi


Objętość:
6 str.
Blok tekstowy:
papier offsetowy 90 g/m2
Format:
145 × 205 mm
Okładka:
miękka
Rodzaj oprawy:
zeszytowa
ISBN:
978-83-288-0346-6

Poszukując Drogi Buddy należy najpierw wzbudzić [w sobie] Umysł Drogi. Niewielu jest ludzi, którzy rozumieją czym jest Umysł Drogi, dlatego powinno się zapytać o to tego, który jasno to rozumie.

Nawet jeśli [mówi się] w [tym] świecie o kimś z Umysłem Drogi, w rzeczywistości nie jest to prawdziwy Umysł Drogi. Są [też] ludzie o prawdziwym Umyśle Drogi, [lecz] nierozpoznawani przez innych. W związku z tym, trudno jest stwierdzić kto posiada [ten umysł] a kto nie.

Przede wszystkim nie słuchaj i nie wierz słowom głupców i nikczemników. Nie powinniśmy dawać pierwszeństwa własnemu umysłowi, ale przedkładać nad niego nauki Buddy. Dzień i noc [nieustannie] utrzymuj Umysł Drogi modląc się i błagając aby urzeczywistnić w tym świecie prawdziwe Przebudzenie.

Niewielu jest w [tym] świecie ludzi o prawdziwym Umyśle Drogi. Niemniej, utrzymuj w swym umyśle świadomość nietrwałości, nie zapominając [nigdy] o przemijalności [tego] świata i o niepewności ludzkiego życia. Nie zajmuj się [jednak] rozmyślaniem o nietrwałości [tego] świata. Ponad wszystko niechaj najdroższą będzie ci Dharma, a nie ciało czy życie. Dla Dharmy nie żałuj ciała ani życia. Okazuj głęboki szacunek i czcij Trzy Skarby — Buddę, Dharmę [i Sanghę]. Nawet jeśli musiałbyś poświęcić dla niej swe życie i ciało, módl się o to, aby [móc] okazywać szacunek, czcić i składać ofiary Trzem Skarbom. Bez względu na to czy śpisz czy nie, powinieneś [nieustannie] w myślach wysławiać zasługi Trzech Skarbów. Bez względu na to czy śpisz czy nie, powinieneś czcić Trzy Skarby przywołując je.

[Stan], kiedy porzucisz obecne życie i nie odrodzisz się jeszcze w życiu następnym, nazywa się stanem pośrednim. Trwa on siedem dni i wtedy także powinieneś w myśli czcić i wysławiać Trzy Skarby, nie zniżając głosu. Po siedmiu dniach umrzesz w stanie pośrednim, po czym otrzymasz ciało [co będzie trwało przez] siedem dni. Jakkolwiek długi [wydawałby się to czas], nie będzie trwał dłużej niż siedem dni. Wówczas zobaczysz i usłyszysz wszystko bez żadnej przeszkody, niczym niebiańskim okiem. Ukój umysł recytując z czcią [w te słowy]: Przyjmuję schronienie w Buddzie, przyjmuję schronienie w Dharmie, przyjmuję schronienie w Sandze. Nie zaniedbuj tego — recytuj bezustannie, pełen oddania.

Kiedy opuścisz już stan pośredni i będziesz zbliżać się ku ojcu i matce, przygotuj się utrzymując właściwą wiedzę i powierz się łonu. Nawet przebywając w skarbcu łona czcij Trzy Skarby wysławiając je. Nawet wtedy, gdy się rodzisz nie wolno ci zaniedbywać czczenia i wychwalania [Trzech Skarbów]. Módl się głęboko, z czcią recytuj [Trzy] Schronienia i wychwalaj Trzy Skarby [wszystkimi swoimi] sześcioma organami zmysłów. Tuż przed śmiercią oczy wypełnią się nagle ciemnością. Wówczas, wiedząc, że to życie dobiega już końca powinieneś gorliwie recytować z czcią: Przyjmuję schronienie w Buddzie, [przyjmuję schronienie w Dharmie, przyjmuję schronienie w Sandze] a wtedy buddowie dziesięciu kierunków obdarzą cię swym miłosierdziem. Nawet jeśli przyjdzie ci udać się do którejś z [trzech] złych sfer istnienia z powodu twych przewin, to zostaną one zniweczone i odrodzisz się w sferze niebiańskiej lub przed Buddą. Módl się [wtenczas] do niego wielbiąc go i słuchaj tego, czego naucza.

Kiedy przed twymi oczyma pojawi się ciemność, nie ustawaj, ale z zapałem i pełen czci recytuj Trzy Schronienia — czy to w stanie pośrednim czy w kolejnym życiu, nie zaniedbuj tego. W ten sposób, przez niezliczone żywoty-i-światy pełen czci przywołuj [Trzy Skarby]. Nie wolno ci [tego] zaprzestać aż do osiągnięcia owocu stanu buddhy w postaci Przebudzenia. Oto ścieżka, którą kroczą buddhowie i bodhisattwowie. Nazywa się to głębokim urzeczywistnieniem Dharmy tudzież wcieloną Drogą Buddy. Błagaj, aby [nigdy] nie mieszać tego [z innymi opiniami].

[Jeszcze] za życia dąż do tego, aby [samemu] zrobić [posąg] Buddy. Ukończywszy go, z czcią składaj [przed nim] trzy rodzaje [ofiar]. Te trzy rodzaje [ofiar] to słomiana mata, słodki napój i światło [świec]. Składaj je w ofierze. [Jeszcze] za życia kopiuj z czcią Sutrę Lotosu. Spisuj ją lub drukuj i przechowuj z szacunkiem. Zawsze wynoś ją ku górze i składaj przed nią pokłony ofiarowując kwiaty i kadzidło, światło świec, napoje, strawę i odzienie. Twa głowa zawsze powinna być czysta, [okazuj jej (sutrze) cześć] wynosząc ją ku górze.

Ponadto, kiedy praktykujesz zazen miej założoną szatę. Istnieją ślady z przeszłości [tych, którzy] osiągnęli Drogę w trzecim z kolei odrodzeniu [w rezultacie noszenia szaty]. [Szata] już teraz jest odzieniem buddy, a jej zasług [nikt] nie zdoła zliczyć. Zazen nie należy do prawa żadnego z trzech światów, jest Prawem buddów i patriarchów.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.