drukowana A5
12.6
O przyjmowaniu wskazań

Bezpłatny fragment - O przyjmowaniu wskazań


Objętość:
13 str.
Blok tekstowy:
papier offsetowy 90 g/m2
Format:
145 × 205 mm
Okładka:
miękka
Rodzaj oprawy:
zeszytowa
ISBN:
978-83-288-0345-9

Czyste reguły ogrodów chan mówią:

Wszyscy buddowie trzech czasów opuścili domostwo osiągając Drogę. Dwudziestu ośmiu [patriarchów] z Zachodniego Nieba, Szósty [Patriarcha] z ziemi Tang, przekazali pieczęć umysłu buddy i wszyscy bez wyjątku byli śramanerami. Z pewnością to właśnie dzięki nieskazitelnemu przestrzeganiu moralnej dyscypliny, stali się uniwersalnym wzorem [we wszystkich] Trzech Światach. Dlatego w praktyce zen i zapytywaniu o Drogę podstawą są reguły i wskazania. Jeśli nie uwolnisz się od błędów i nie będziesz strzec się negatywnych czynów, jakże możesz osiągnąć stan buddy i zostać patriarchą?

Przyjmowanie wskazań wygląda następująco: powinieneś mieć przygotowane trzy rodzaje szat, miseczkę żebraczą, matę oraz nowe i czyste odzienie. Jeśli nie ma nowego odzienia, [powinno zadbać się o to], aby stare zostało uprane i starannie oczyszczone. W chwili przyjmowania wskazań nie powinieneś [używać] szat ani miseczki należących do kogoś innego. Skup swój umysł i nie zajmuj się innymi rzeczami. Przyjęcie formy Buddy, przyjęcie wskazań Buddy oraz otrzymanie tego, co buddowie przyjęli i stosowali, nie jest błahą rzeczą. Jakże mógłbyś traktować je lekko? Jeśli pożyczysz od kogoś szaty lub miseczki, nawet gdybyś wszedł na podest i przyjął wskazania, [w istocie] nie będzie to przyjęciem wskazań. Raz nie przyjąwszy ich, do końca życia będziesz człowiekiem bez wskazań, który w niewłaściwy sposób przekroczył Bramę Pustki daremnie przyjmując darowizny od wyznawców. Początkujący na ścieżce, którzy nie opanowali jeszcze wskazań Dharmy i bez nauczyciela, który by im je wyjaśnił, upadają. Mym pragnieniem jest, abyś te oto ostre słowy w sercu swym głęboko wyrył.

Jeśli przyjąłeś już wskazania słuchaczy, powinieneś [następnie] przyjąć wskazania bodhisattwy. Taki jest porządek wchodzenia [na ścieżkę] Dharmy.

Na Zachodnim Niebie jak i we Wschodniej Ziemi, w miejscach istnienia przekazu buddów i patriarchów, wchodząc [na ścieżkę] Dharmy, na początku przyjmowane są wskazania. Nie przyjąwszy wskazań nie jesteś dzieckiem buddów, nie jesteś spadkobiercą [Dharmy] patriarchów, dlatego że dla nich „porzucenie błędów i nie wystrzeganie się [czynienia] negatywnych czynów” stanowiło „praktykę zen i poszukiwanie Drogi”. Słowa „podstawą są reguły i wskazania” same w sobie są już Okiem i Skarbcem Prawdziwej Dharmy. Osiągnięcie stanu buddy i zostanie patriarchą jest z pewnością otrzymaniem i podtrzymywaniem Oka i Skarbca Prawdziwej Dharmy, a patriarchowie, którzy właściwie przyjmują Oko i Skarbiec Prawdziwej Dharmy otrzymują tym samym i podtrzymują wskazania buddów. Nie ma buddy, który nie otrzymałby i nie podtrzymywałby wskazań buddy. Czy przyjęli je i podtrzymywali owe wskazania otrzymawszy je od samego Tathāgaty, czy też od jego uczniów, wszyscy tym samym otrzymali żyłę życia. Wskazania buddów we właściwy sposób przekazywane z buddy na buddę dotarły do Chin dzięki Starożytnemu Patriarsze z Song Shan i [tam] przekazane pięciokrotnie dosięgły Wielkiego Patriarchy Sokeia. Qingyuan, Nanyue i inni przekazywali je właściwie i pomimo, że przetrwały one po dziś dzień, są też głupi starcy, którzy nic o nich nie wiedzą. Takim najbardziej należy współczuć.

Powinieneś przyjąć wskazania bodhisattwy. Taki jest porządek wchodzenia [na ścieżkę] Dharmy. O tym praktykujący powinien wiedzieć. Ceremoniał przyjmowania wskazań bodhisattwy przez długi czas był przekazywany właściwie jako istota buddów i patriarchów i nie zostaje wypełniony przez niedbałych i leniwych.

Podczas owej ceremonii należy ofiarować kadzidło i złożyć pokłon przed mistrzem wskazań prosząc go o pozwolenie przyjęcia wskazań bodhisattwy. Raz otrzymawszy zgodę obmyj się do czysta i włóż na siebie nowe i czyste szaty albo [jeśli nie masz nowego] uprane i oczyszczone, rozrzucaj kwiaty, pal kadzidło, czyń pokłony z czcią przed szatami, po czym włóż na je siebie. Złóż pokłony przed posągami i wyobrażeniami [buddów i patriarchów], przed Trzema Skarbami, przed wielce czcigodnymi. Dzięki temu pozbędziesz się przeszkód a zarówno twój umysł jak i ciało zostaną oczyszczone. Porządek ów od dawna był właściwie przekazywany jako istota buddów i patriarchów.

Następnie powinieneś udać się do miejsca praktyki, gdzie upādhyāya i acharya każą ci się pokłonić, po czym uklęknij i ze złożonymi razem dłońmi recytuj w te słowa:

Przyjmuję schronienie w Buddzie.

Przyjmuję schronienie w Dharmie.

Przyjmuję schronienie w Sandze.

Przyjmuję schronienie w Buddzie, najczcigodniejszym pośród dwunogich.

Przyjmuję schronienie w Dharmie, najczcigodniejszej, która przekracza wszelkie pragnienia.

Znajduję schronienie w Sandze, najczcigodniejszej pośród wszelkich zgromadzeń.

Znalazłem schronienie w Buddzie.

Znalazłem schronienie w Dharmie.

Znalazłem schronienie w Sandze.

Tathāgata osiągnął Nieprzezwyciężalne, Najprawdziwsze i Doskonałe Przebudzenie i jest moim Wielkim Nauczycielem, w którym teraz przyjmuję schronienie.

Od teraz nie będę przyjmował schronienia w złych demonach ani zewnętrznych ścieżkach [heretyków].

Obyś był współczujący!

(Powtórz całość trzykrotnie i na koniec trzy razy powtórz „Obyś był współczujący!”)

Dobry Synu! Gdy porzuciłeś pomieszane poglądy i właściwie przyjąłeś schronienie, wskazania już cię doskonale otaczają. Powinieneś [teraz] przyjąć Trzy Grupy Czystych Wskazań:

Pierwsze wskazanie: przestrzegać wszystkich wskazań. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Drugie wskazanie: praktykować dobro. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia

Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Trzecie wskazanie: pomagać czującym istotom. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Nie wolno ci złamać powyższych Trzech Grup Czystych Wskazań. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał powyższe Trzy Grupy Czystych Wskazań?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

W ten sposób powinieneś je podtrzymywać.

Dobry synu! Przyjąwszy Trzy Grupy Czystych Wskazań, powinieneś przyjąć Dziesięć Poważnych Zakazów. One są Wielkimi Czystymi Wskazaniami Buddów i Bodhisattwów.

Pierwsze wskazanie: Nie zabijać. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Drugie wskazanie: Nie kraść. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Trzecie wskazanie: Nie popełniać wykroczeń seksualnych. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Czwarte wskazanie: Nie kłamać. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Piąte wskazanie: Nie spożywać alkoholu. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Wskazanie szóste: Nie mówić o przewinieniach innych bodhisattwów, czy to świeckich czy tych, którzy opuścili domostwo. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Siódme wskazanie: Nie wywyższać siebie i nie poniżać innych. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Ósme wskazanie: Nie być skąpym Dharmy ani materialnych rzeczy. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Dziewiąte wskazanie: Nie wpadać w gniew. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Wskazanie dziesiąte: Nie lżyć Trzech Skarbów. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał to wskazanie?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

Nie wolno ci złamać żadnego z powyższych dziesięciu wskazań. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał te wskazania?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

W ten sposób powinieneś je podtrzymywać.

Przyjmujący wskazania robi trzy pokłony.

Powyższe Trzy Schronienia, Trzy Grupy Czystych Wskazań, Dziesięć Poważnych Zakazów były i są przyjmowane jak i podtrzymywane przez buddów. Czy od chwili obecnej aż do osiągnięcia Przebudzenia będziesz podtrzymywał tych szesnaście wskazań?

Odpowiedz: Tak, będę je należycie podtrzymywał.

(Pytanie i odpowiedź należy powtórzyć trzykrotnie).

W ten sposób powinieneś je podtrzymywać.

Przyjmujący wskazania robi trzy pokłony.

Następnie wyrecytowawszy Modlitwę Czystości mimo pozostawania w tym świecie recytujemy:

Przyjmuję schronienie w Buddzie.

Przyjmuję schronienie w Dharmie.

Przyjmuję schronienie w Sandze.

Następnie przyjmujący wskazania opuszcza miejsce praktyki.

Ten obrządek przyjęcia wskazań jest autentycznym przekazem buddów i patriarchów. Danxia Tianran, śrāmanera Gao z Góry Yao i inni w taki sam sposób przyjęli i podtrzymywali [wskazania]. Są patriarchowie, którzy w podobny sposób nie przyjmowali wskazań bhiksu, jednak do tej pory nie było patriarchy, który by nie przyjął [tychże] wskazań bodhisattwy autentycznego przekazu buddów i patriarchów. Należy je przyjmować i podtrzymywać.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.