E-book
10.92
drukowana A5
29.78
drukowana A5
Kolorowa
56.02
Tongue twisters

Bezpłatny fragment - Tongue twisters

Połam swój język angielski


Objętość:
162 str.
ISBN:
978-83-8221-272-3
E-book
za 10.92
drukowana A5
za 29.78
drukowana A5
Kolorowa
za 56.02

wstęp

W niniejszym zbiorze łamańców językowych występują zarówno aliteracje, onomatopeje, idiomy, jak też homonimy, tzw. fałszywi przyjaciele, anagramy, opozycje głoskowe…

Oczywiście można by tak wymieniać bez końca. Ale czy na pewno zaczęliśmy od tego, co jest najważniejsze? Nie od dziś wiadomo, że nauka języków obcych wcale nie musi być nudna. A zatem czas na solidną porcję humoru! I nawet jeżeli mustangi muszą trzymać język za zębami (mustangs must hold their tongues), nie bierzmy z nich przykładu!

Zabawa byłaby zapewne jeszcze lepsza, gdybyśmy podzielili się wersją dźwiękową, prawda? Drodzy Czytelnicy, mamy dla was niespodziankę. Audiobook jest dostępny bezpłatnie w aplikacji Audioteka oraz tutaj:


www.soundcloud.com/tongue_twisters

Życzymy wszystkim miłej zabawy słowem. I oczywiście połamania języka!

Autorzy

tongue twisters

Fred the well-fed vet met Ness the nurse.

Dobrze nakarmiony weterynarz Alfred poznał pielęgniarkę Ness.


‘We sell whistles. Our whistles sell well.’

„Sprzedajemy gwizdki. Nasze gwizdki sprzedają się dobrze.”


The bench bends under French friends.

Ławka ugina się pod francuskimi przyjaciółmi.

The violent violet.

Agresywny fiołek.


‘Who found her ring?’

‘A hard of hearing herring.’

„Kto znalazł jej pierścionek?”

„Niedosłyszący śledź.”


May the mayor marry merry Mary tomorrow?

Czy burmistrz może jutro poślubić wesołą Marysię?

‘Before I had finished furniture varnishing

with the Finnish varnish,

the Finnish varnish had vanished.’

„Zanim skończyłem lakierowanie mebli

za pomocą fińskiego lakieru, fiński lakier zniknął.”


Aunt Anna did not note any ant in an inn.

Ciotka Anna nie zauważyła żadnej mrówki w gospodzie.


The extinct stinky stags.

Wymarłe cuchnące jelenie.


Swedish wishy-washy shellfish made a wish.

Szwedzkie tchórzliwe skorupiaki pomyślały życzenie.


Needles’ needs.

Hannah’s hennas

Nation’s notions.

Ocean’s motion.

Customers’ customs.

Hedges’ edges.

Investor’s ancestors.

Lorna’s lorry.

Carl’s cars.

Teetotaller’s tea.

Mule’s amulets.

Guide’s kites.

Catcher’s cottage.

Steward’s stews.

Cinderella’s umbrellas.

Peasant’s pheasants.

Potrzeby igieł.

Henny Hanny.

Przekonania narodu.

Ruch oceanu.

Zwyczaje klientów.

Grzbiety żywopłotów.

Przodkowie inwestora.

Ciężarówka Lorny.

Samochody Karola.

Herbata abstynenta.

Amulety muła.

Latawce przewodnika.

Chata łapacza.

Gulasze stewarda.

Parasole Kopciuszka.

Bażanty chłopa.


Barry brewed a berry beverage in a brown barrow.

Barry uwarzył jagodowy napój w brązowej taczce.


‘Prawn! Don’t yawn on the lawn!’

„Krewetko! Nie ziewaj na trawniku!”


The barbarian with a broken rib

gave Barbara a rhubarb.

Barbarzyńca ze złamanym żebrem dał Barbarze rabarbar.


A stork with a stick stuck in the stocks.

Bocian z patykiem utknął w dybach.


There is a lack of lard for a lord and a lark.

Brakuje smalcu dla lorda i skowronka.


The colour of a mattress matters.

Kolor materaca ma znaczenie.

‘A filthy fluffy flea fled.’

‘Where?’

‘A filthy fluffy flea fled to Florida.’

‘With whom?’

‘A filthy fluffy flea fled with a famous florist Phil

who fell ill with flu.’

„Brudna puszysta pchła uciekła.”

„Dokąd?”

„Brudna puszysta pchła uciekła na Florydę.”

„Z kim?”

„Brudna puszysta pchła uciekła ze sławnym kwiaciarzem Filipem,

który zachorował na grypę.”


One snoring snake is dreaming

about songs.

Two ssnoring ssnakess are dreaming

about ssockss.

Three sssnoring sssnakesss are dreaming

about sssneakersss.

Four ssssnoring ssssnakessss are dreaming

about ssssand casssstlessss.

Five sssssnoring sssssnakesssss are dreaming

about sssssnowflakessssss.

Jeden chrapiący wąż śni o piosenkach.

Dwa chrapiące węże śnią o skarpetkach.

Trzy chrapiące węże śnią o tenisówkach.

Cztery chrapiące węże śnią o zamkach z piasku.

Pięć chrapiących węży śni o płatkach śniegu.


Twelve wolves dwelt with twelve elves.

So, twelve elves dwelt with twelve wolves.

Dwanaście wilków zamieszkało z dwunastoma elfami,

czyli dwanaście elfów mieszkało z dwunastoma wilkami.


Jumpy James in a jumper

jumped out of the jar of jam.

Nerwowy Jakub w bluzie wyskoczył ze słoika z dżemem.


‘At two minutes to two, I’ll buy a tutu too.’

„Dwie minuty przed godziną drugą również kupię spódniczkę tutu.”


Susan’s son was being chased

by a dozen busy buzzing bees.

Syn Zuzanny był ścigany przez tuzin

zapracowanych i bzyczących pszczół.

An alligator will clean the calculator later.

Aligator wyczyści kalkulator później.


Lots of lost stalls.

Lots of lost stools.

Lots of lost tools.

Wiele straconych straganów.

Wiele straconych stołków.

Wiele straconych narzędzi.


The white kite.

The blue glue.

The red bread.

The yellow cello.

The green screen.

The brown crown.

The purple circle.

Biały latawiec.

Niebieski klej.

Czerwony chleb.

Żółta wiolonczela.

Zielony ekran.

Brązowa korona.

Purpurowe kółko.


The cocky captain kicked the bucket.

Zadufany w sobie kapitan kopnął w kalendarz.


Snitches are in stitches.

Kapusie pękają ze śmiechu.


Proud Rob rode a rodent.

Dumny Robert jeździł na gryzoniu.


Fit Tiffy fed deaf Daphne.

Wysportowana Tiffy nakarmiła głuchą Dafne.


A graph was tough enough for the stuff.

Wykres był wystarczająco ciężki dla personelu.

At dusk, the masked Basque

was asked about a new task.

O zmierzchu zamaskowany Bask został zapytany o nowe zadanie.


Neil knelt near an ill eel.

Neil ukląkł w pobliżu chorego węgorza.


Try to dry it or fry it right.

Spróbuj to właściwie wysuszyć lub usmażyć.


‘I suppose most ghosts are as deaf as posts.’

„Przypuszczam, że większość duchów jest głucha jak pień.”

Heather’s father as light as a feather

flew further than the other fathers

or their forefathers.

Lekki jak piórko ojciec Heather

pofrunął dalej niż inni ojcowie lub ich przodkowie.


Whenever he proposes,

Moses wears trousers

and buys frozen roses.

Mojżesz, za każdym razem kiedy się oświadcza,

zakłada spodnie i kupuje zamrożone róże.


That’s a pity that petite Patty

is putty in Peter’s hands.

Szkoda, że mała Patrycja jest marionetką w rękach Piotra.


Any use of a whisk is risky.

Jakiekolwiek użycie trzepaczki do jajek jest ryzykowne.


Molly’s lilac lolly. Molly’s lilac brolly.

But whose is the broccoli?

Liliowy lizak Molly. Liliowy parasol Molly.

Ale czyj jest brokuł?


The duchess was talking double Dutch

about Dutch chess.

Księżna bełkotała coś o holenderskich szachach.


Hurley heard hurly-burly.

Hurley usłyszał harmider.


The first burst.

The second backhand.

The third bird.

The fourth dwarf.

The fifth gift.

The sixth width.

The seventh heaven.

The eighth faith.

The ninth month.

The tenth length.

Pierwszy wybuch.

Drugi bekhend.

Trzeci ptak.

Czwarty skrzat.

Piąty prezent.

Szósta szerokość.

Siódme niebo.

Ósma wiara.

Dzięwiąty miesiąc.

Dziesiąta długość.


Open-minded Clement lamented

over the amount of limited lemonade.

Wolny od uprzedzeń Klemens lamentował

nad ograniczoną ilością lemoniady.


‘Let’s party!’ the parliamentarian

repeated impertinently.

„Bawmy się!” — powtórzył zuchwale parlamentarzysta.


Probably, Pablo handled the problem

in a pub properly.

Paweł prawdopodobnie odpowiednio poradził sobie

z problemem w pubie.


Sasha, the Russian specialist,

rushed on his feet to the spacious spaceship.

Rosyjski specjalista Sasza

pognał do przestronnego statku kosmicznego.

Stella is still stating that the stuntman

hasn’t fastened the seatbelt

whilst standing on the stilts.

Stella ciągle twierdzi,

że kaskader stojący na szczudłach

nie zapiął pasa bezpieczeństwa.


‘I’ll rent the island near Ireland.’

„Wynajmę wyspę w pobliżu Irlandii.”

The rag from Prague. The clay from LA.

Dywanik z Pragi. Glina z Los Angeles.


From Kyoto to Tokyo.

From Tokyo to Kyoto.

Z Kioto do Tokio.

Z Tokio do Kioto.


‘Tell her that the teller is taller than the lawyer.’

„Powiedz jej, że kasjer jest wyższy od prawnika.”


Beth took a bath in a photo booth.

Elżbieta wzięła kąpiel w fotobudce.


A thick tick. A thin fin.

Gruby kleszcz. Wąska płetwa.


The crab rubs Rob’s ribs.

Krab masuje żebra Roberta.


The Indian did more than Dan did.

Indianin zrobił więcej niż Daniel.


‘Ashley was shattered after she was shown

the starfish’s shadow.

Next time, we should show her the sunshine

by the seashore instead.’

„Ashley była wstrząśnięta po tym,

jak pokazano jej cień rozgwiazdy.

Zamiast tego następnym razem

powinniśmy jej pokazać blask słońca

nad brzegiem morza.”


Saliva on a slave’s sleeves.

Ślina na rękawach niewolnika.


‘If I had a hat…’

‘If I had a hut…’

„Gdybym miała kapelusz…”

„Gdybym miała chatkę…”


Frank but freaky Frank.

Szczery, lecz dziwaczny Franek.


The moose mustn’t mess the mousy mouse about.

Łosiowi nie wolno zwodzić nieśmiałej myszy.


The mammoth is a big mouth.

Mamut ma niewyparzoną gębę.


‘Nice sandals’, said Sebastian’s spouse.

„Fajne sandały” — powiedziała żona Sebastiana.


‘Mark, mark Denmark on the map, please!’

„Marku, zaznacz proszę na mapie Danię!”


The Simpsons’ son is an awesome swimmer.

Syn Simpsonów jest fantastycznym pływakiem.


The boss’s socks got soaked at the bus stop.

Skarpetki szefa przemokły na przystanku autobusowym.

Don’t trust rusty stairs!

Nie ufaj zardzewiałym schodom!


Rupert the trooper repaired the perpendicular line.

Kawalerzysta Rupert naprawił pionową linię.


‘Shh! Sean, you shouldn’t shoot

a shy sheep in shiny shoes.’

„Cicho! Sean, nie powinieneś strzelać

do nieśmiałej owcy w błyszczących butach.”


The obese beast from the Far East.

Otyła bestia z Dalekiego Wschodu.

The crowd is not allowed

to be loud under the cloud.

Tłum nie może być głośno pod chmurą.


Don’t drop pork!

Nie upuść wieprzowiny!


The crazy eraser erased rice with raisins.

Szalona gumka zmazała ryż z rodzynkami.


Get rid of the lid!

Pozbądź się pokrywki!


The dictator is addicted to dictating.

Dyktator jest uzależniony od dyktowania.


In the cockpit the shocked cock kicked the peacock.

W kokpicie zszokowany kogut kopnął pawia.


A cockroach approached

unapproachable cockroaches.

Karaluch zbliżył się do nieprzystępnych karaluchów.


‘Pat, don’t pat the pet!

Pat, don’t put the laptop into a pot!’

„Pat, nie klep zwierzaka!

Pat, nie wkładaj laptopa do garnka!”


Shirley’s rickshaw is surely insured.

Riksza Shirley jest z pewnością ubezpieczona.


A retro trumpet in a metro.

Retro trąbka w metro.


In March, the Martian emerged

from a large trench with a crunchy lunch.

W marcu Marsjanin z chrupkim lunchem

wyłonił się z wielkiego okopu.


The crazy lizard’s laser.

The lazy grizzly’s razor.

Laser szalonej jaszczurki.

Brzytwa leniwego niedźwiedzia grizzly.


‘My yo-yo.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 10.92
drukowana A5
za 29.78
drukowana A5
Kolorowa
za 56.02