E-book
13.65
drukowana A5
57.06
drukowana A5
Kolorowa
82.91
Tajne archiwa, sekrety i skarby Watykanu

Bezpłatny fragment - Tajne archiwa, sekrety i skarby Watykanu

Watykan z bliska

Objętość:
291 str.
ISBN:
978-83-8189-564-4
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 57.06
drukowana A5
Kolorowa
za 82.91

Tajne archiwa i skarby Watykanu

Bazylika świętego Piotra w Watykanie w nocy również na okładce książki
Motto Zakonu Tempariuszy
Le,auteur

Święty Piotr namiestnik Chrystusa

Posąg świętego Piotra w Watykanie
Herb Papieski

Krzysztof Jan Derda- Guizot

Opracowanie na podstawie własnych tekstów autora oraz przy częściowej pomocy Wikipedii Polska i zdjęć z portalu Pixbey

Watykan

Fasada bazyliki Świętego Piotra

Czym jest to magiczne miejsce w Rzymie jakim jest Watykan? To jest po prostu zbiór wszystkiego co nas rzymskich katolików przyciąga jak magnes. To siła większa niż można sobie z pozoru wyobrazić, zważywszy na mały obszar Rzymu, jakie to państwo miasto obejmuje. Jednak jego siła sięga w najdalsze krańce świata, skąd do tego jedynego miejsca na świecie ciągną co dnia tysiące wiernych aby temu miejscu oddać cześć i pochylić się w skupieniu nad miejscem spoczynku świętego Piotra. Po włosku jest to Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano. Państwo i miasto europejskie, to enklawa w Rzymie, we Włoszech. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie rezyduje papież. Watykan jest własnością Stolicy Apostolskiej, z łaciny to Sedes Apostolica, lub Sancta Sedes. Część Watykanu leży poza jego granicami na terenie Rzymu. Obywatele Watykanu to głównie dygnitarze kościelni, księża, zakonnice i żołnierze Gwardii Szwajcarskiej.

Zegar na frontonie bazyliki

Oprócz tego do pracy przychodzi około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu, są to pracownicy poczty, radia, gazety, dworca kolejowego i służby medycznej. Wszyscy inni ludzie spoza granic tego państwa są pielgrzymami którzy przybywają, tu zawsze od wieków, aby choć z daleka usłyszeć głos następcy świętego Piotra. Tym jest dla nas stolica apostolska to zbiór wszystkiego tego, co nas trzyma wokół wokoło ukrzyżowanego Jezusa w największym skupieniu. O wszystkim tym opowiem w skrócie na stronach tej książki.Bowiem tylko w skrócie można opowiedzieć o tym miejscu pełnych, tajemnic, o ukrytych tu od wieków relikwii, najcenniejszych artefaktów, zabytków, i po prostu płynącej stąd magi i świętości wszystkiego co tu się znajduje, jako w tym jedynym na świecie miejscu jakim Watykan dla nas chrześcijan jest.

Msza beatyfikacyjna Jana Pawła II


Plac świętego Piotra

Piotr Apostoł Szymon Piotr

Po łacinie to jest. Petrus, po grecku Πέτρος, Petros czyli kamień, fragment skały, od πέτρα, petra skała, lub Κηφᾶς, Kefas od aramejskiego‏ Kefa także skała. Sławny i pierwszy apostoł Piotr apostoł, ukazany w Ewangeliach jako mający pierwszeństwo wśród Dwunastu z ustanowienia Chrystusa. Pierwszy biskup Rzymu od około 33 do około 64 roku naszej ery, według innych źródeł do 67, kiedy to miał ponieść męczeńską śmierć na odwróconym krzyżu. Piotr to. Męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Jest wymieniany w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu rzymskiego.

Święty Piotr

Według Ewangelii Piotr był synem Jana Jony, a bratem Andrzeja. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Genezaret. Do około 31 roku, był rybakiem w Kafarnaum w Galilei, a następnie uczniem i apostołem Jezusa. Piotrowi przypisywane jest autorstwo dwóch listów włączonych do kanonu Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie Piotr pisze i piszą o nim. Losy Piotra opisują Ewangelie oraz Dzieje Apostolskie. Według nich na wezwanie Jezusa Piotr wraz ze swym bratem Andrzejem, oraz synami Zebedeusza Janem i Jakubem porzucił zawód rybaka i został uczniem Jezusa i towarzyszem Jego działalności publicznej. Piotr był jednym z najbardziej zaufanych uczniów Chrystusa. Wraz z Janem i Jakubem towarzyszył Chrystusowi na górze Tabor podczas Przemienienia. Był świadkiem uzdrowienia córki Jaira, oraz krwawej modlitwy w Getsemani. W katalogach apostołów wymieniany jest zawsze na pierwszym miejscu. Był pierwszym apostołem, który uznał Jezusa za Mesjasza. Jezus przepowiedział Piotrowi, że po swoim pojmaniu ten wyprze się Go trzykrotnie, co według Ewangelii potwierdziło się. Podczas pojmania Jezusa usiłował go bronić, atakując mieczem jednego z napastników i obcinając mu ucho.

Miecz świętego Piotra

Po Zesłaniu Ducha Świętego, najprawdopodobniej w roku 33. Piotr przebywał i działał wraz z pozostałymi apostołami w Jerozolimie. Dzieje Apostolskie relacjonują jego działalność w Jerozolimie oraz rozdziały w listach apostolskich ale także i w, Samarii, Liddzie i Jafie zwanej Joppie oraz w Cezarei Palestyńskiej. Piotr tam ochrzcił pierwszych pogan rzymskiego setnika Korneliusza wraz z jego rodziną i domownikami był to moment, kiedy pierwsi ludzie z pogan tak zwani nie Żydzi, zostali chrześcijanami. W 44 roku za swą działalność został aresztowany na rozkaz Heroda Agryppy, który wcześniej kazał stracić Jakuba Większego Apostoła. Według Dziejów Apostolskich z więzienia wypuścił go anioł. Po ucieczce z więzienia Piotr wyjechał z Jerozolimy, jednak Dzieje Apostolskie nie podają dokąd się udał. Losy Piotra po ucieczce z więzienia w roku 44, są trudne do odtworzenia w szczegółach. W Dziejach Apostolskich wspomniany jest jeszcze tylko jego udział w Soborze jerozolimskim około 49 roku, gdzie sprzeciwił się narzucaniu poganom obyczajów żydowskich z wyjątkiem powstrzymywania się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Wskazuje to, że po śmierci Heroda Agryppy prawdopodobnie powrócił do Jerozolimy. W Nowym Testamencie w sposób wyraźny odnotowano jeszcze tylko jego pobyt w Antiochii około roku 50, gdzie doszło do konfliktu między nim a Pawłem z Tarsu. Według tradycji w Antiochii Piotr miał wyświęcić Ewodiusza na pierwszego biskupa tego miasta. Pobyt Piotra w Koryncie, na który pośrednio wskazuje, w sposób wyraźny potwierdza świadectwo żyjącego około roku 170 biskupa korynckiego Dionizego. Według tradycji bazującej na piśmie świetym. Piotr nauczał także wśród Żydów w północnych prowincjach Azji Mniejszej. Tradycyjne przekazy są zgodne, że Piotr ostatecznie przybył do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską.

Bazylika z lotu ptaka
Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 57.06
drukowana A5
Kolorowa
za 82.91