E-book
14.7
drukowana A5
31.62
drukowana A5
Kolorowa
53.42
Szachy: atak środkowo-skrzydłowy

Bezpłatny fragment - Szachy: atak środkowo-skrzydłowy

studium przypadku (strategia gry)


Objętość:
84 str.
ISBN:
978-83-8245-130-6
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 31.62
drukowana A5
Kolorowa
za 53.42

— Strategia ataku środkowo — skrzydłowego

Atak środkowo — skrzydłowy w szachach to strategia prowadzenia tej gry w oparciu o następujące wytyczne:

— bierki od samego początku uczestniczą w bardzo agresywnym ataku prowadzonym w części środkowej planszy oraz na skrzydłach (co sprawia iż linia ataku przypomina linię łamaną na wzór wojskowej transzej, nie zaś linię prostą),

— konsekwencją tak prowadzonego ataku jest odebranie swobody ruchu bierkom przeciwnym, uniemożliwienie im w maksymalnym stopniu rozwinięcia pionów oraz figur, ściśnięcie na własnej połowie,,,odebranie oddechu”,

— uczestnicy atakujących związków taktycznych muszą się wzajemnie, w sposób możliwie maksymalny asekurować (lewe skrzydło — centrum, centrum — prawe skrzydło, przy wysunięciu obu skrzydeł poza środek: lewe skrzydło — prawe skrzydło), zaś atak na jedną z nich musi się wiązać z nieopłacanymi dla przeciwnika stratami, ma działać niezawodny system naczyń połączonych oraz zasada natychmiastowej reakcji na atak strony przeciwnej,

— najważniejszy napastnik szpicy w postaci królowej jest maksymalnie chroniony przez inne figury oraz piony,

— w sytuacji utraty królowej oraz innych ważnych figur należy za wszelką cenę należy dążyć do promocji pionów, jeśli bitwa się przedłuża mają ją wygrywać nagrodzeni promocją, uszlachetnieni,,weterani” z nizin (pionki).


— Studium przypadku ataku środkowo — skrzydłowego


Opisaną powyżej strategię zaprezentowano na przykładzie partii szachów rozegranej przez zawodnika prowadzącego białe bierki do boju.


Załącznik: plansze numer 1—82:

Komentarz numer 1: Biały pion przemieszcza się z pola D2-na D4, zaś celem tego ruchu jest jak najszybsze wyprowadzenie białej królowej do ataku i objęcia dominacji w środkowej części szachownicy.


Komentarz numer 2: Konsekwencją pierwszego ruchu białych jest wyprowadzenie białej królowej do ataku z pola D1 na pole D3, jednocześnie królowa jest osłonięta białym pionem.


Komentarz numer 3: Zgodnie ze strategią ataku środkowo — skrzydłowego biały pion przemieszcza się z pozycji A2 na pole A4, dynamiczny atak trwa.


Komentarz numer 4: Analogiczny ruch jak ten mający miejsce na lewym skrzydle, ma miejsce na prawym skrzydle poprzez wykonanie ruchu pionem z pozycji H2 na pozycję H4.


Komentarz numer 5: Na prawym skrzydle białych ma miejsce ruch pionem osłaniający królową poprzez przemieszczenie tegoż piona z pozycji E2 na E3.


Komentarz numer 6: W celu osłonięcia białej królowej z lewej strony dochodzi do ruchu białego piona z pozycji C2 na stanowisko C3.


Komentarz numer 7: Mając na uwadze zbyt odważne wyjście do przodu czarnego króla, biały pion z lewego skrzydła przemieszcza się zaczepnie z pozycji B2 na pole B4.


Komentarz numer 8: Białe piony na lewym skrzydle kontynuują akcję zaczepną, wysunięty na lewym skrzydle pion z pozycji A4 przechodzi na pole A5.


Komentarz numer 9: Mając na uwadze potrzebę uszczelnienia obszaru pomiędzy prawym skrzydłem, a szpicą pionów osłaniających królową, biały pion przechodzi z pozycji F2 na pole F4.


Komentarz numer 10: Biorąc pod uwagę potrzebę asekurowania białych pionów z pozycji F4 oraz H4, biały pion z prawego skrzydła przechodzi z pola G2 na pole G3, powstaje ciekawa wzajemnie się osłaniająca formacja.


Komentarz numer 11:

W ofensywny model gry wpisuje się ruch prawego białego skoczka z pozycji G1 na pole F3.


Komentarz numer 12: Dobrym rozwiązaniem jest takie wiązanie skoczków, iż wzajemnie się osłaniają, toteż lewy skoczek ustawia się asekuracyjnie przechodząc z pola B1 na pole D2.


Komentarz numer 13: Biały goniec asekuruje białego piona z C3, w ten sposób że z pozycji C1 przechodzi na pole B2.


Komentarz numer 14: Prawy biały goniec ustawi się na pozycji ofensywnej, wyszukując celów przechodzi z pozycji F1 na pozycję H3.


Komentarz numer 15: Biały pion z prawego skrzydła blokuje czary pion z F 6, w ten sposób, iż z pozycji F4 przechodzi na pozycję F5.


Komentarz numer 16: Lewy skoczek wyrównuje siłę ognia na macierzystym skrzydle przechodząc z pozycji D2 na pole B3.


Komentarz numer 17: Lewy skoczek kontynuuje manewr ofensywny przechodząc z pola B3 na pole C5.


Komentarz numer 18: Biały goniec ustawia się asekuracyjnie wobec piona z B4, poprzez przejście z pola B2 na pole A3.


Komentarz numer 19: Prawy biały skoczek z uwagi na ustawienie czarnego króla po lewej stronie przechodzi z pola F3 na pole D2, czarne są bardzo ściśnięte, lada moment zaczną padać pierwsze ofiary tego starcia.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 14.7
drukowana A5
za 31.62
drukowana A5
Kolorowa
za 53.42