Ridero
978-83-8104-296-3

Sytuacja Ukrainy w opiniach polskich i ukraińskich studentów — w świetle badań sondażowych 2015

Analiza porównawcza

Danuta Nowak

Autor książki

O książce

Publikacja zawiera treść pracy magisterskiej autorki obronionej w 2016 roku, w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Promotor: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Recenzent: dr Magdalena Pokrzyńska SPIS TREŚCI Część I. Teoretyczne podstawy pracy … … … … … … … ….. 8 1. Stosunki polsko- ukraińskie … … … … … … … … … … … 9 1.1. Polska — Ukraina: rys historyczny … … … … … … ….. 9 1.2. „Pomarańczowa rewolucja” — pierwszy akt prozachodnich ambicji ukraińskiego społeczeństwa … ….. 18 1.3. Sytuacja na Ukrainie (2014—2015) … … … … … … … 22 1.4. Ukraina w świetle badań CBOS … … … … … … … …. 25 2. Młodzież jako kategoria socjologiczna … … … … … … …. 29 2.1. Pojęcie teorii socjologicznych … … … … … … … … … 29 2.2. Młodzież — definicje … … … … … … … … … … … … 30 2.3. Problematyka badań młodzieży … … … … … … … …. 34 2.4. Związek młodzieży z polityką … … … … … … … … … 40 3. Młodzież w świetle teorii socjologicznych … … … … … … 43 3.1. Młodzież jako potencjał społeczny według Jürgena Habermasa … … … … … … … … … … … … … … … ….. 45 3.2. Młodzież w sytuacji zmiany kulturowej w koncepcji Ronalda Ingleharta … … … … … … … … … … … … … … 47 3.3. Młodzież i koncepcja kapitału kulturowego według Pierre’a Bourdieu … … … … … … … … … … … … … ….. 48 3.4. Znaczenie grup rówieśniczych w koncepcji Samuela Eisenstadta … … … … … … … … … … … … … … … ….. 49 Podsumowanie … … … … … … … … … … … … … … … … 51 Część II. Metodologiczne podstawy pracy … … … … … … … 52 1. Cele badawcze i przedmiot badań … … … … … … … ….. 53 2. Charakterystyka ośrodków akademickich … … … … … …. 54 2.1. Uniwersytet Zielonogórski … … … … … … … … … … 54 2.2. Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina 55 2.3. Wołyński Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 57 2.4. Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny … … … … … 59 3. Przebieg badań i sposób prezentacji wyników … … … ….. 60 4. Metody techniki i narzędzia badań … … … … … … … ….. 61 5. Problem główny i problemy szczegółowe. Hipotezy badawcze … … … … … … … … … … … … … … … … … … 63 Podsumowanie … … … … … … … … … … … … … … …. 65 Część III Wyniki badań empirycznych. Opinie polskich i ukraińskich studentów o sytuacji na Ukrainie … … … … …. 67 1. Charakterystyka badanych populacji … … … … … … … … 68 2. Poczucie zagrożenia sytuacją na Ukrainie … … … … … …. 70 3. Źródła informacji dotyczące wydarzeń na Ukrainie … … … 78 4. Utrzymanie niezależności Ukrainy od Rosji … … … … ….. 83 5. Scenariusze dotyczące sytuacji na Ukrainie … … … … ….. 86 6. Zaangażowanie społeczności międzynarodowej w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie … … … … … … … … … 91 7. Potencjalne reakcje społeczności międzynarodowej w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie … … … … … … … … … 96 Podsumowanie badań … … … … … … … … … … … … ….. 101 Zakończenie … … … … … … … … … … … … … … … … … 104 Wykaz tabel … … … … … … … … … … … … … … … … …. 106 Bibliografia … … … … … … … … … … … … … … … … …. 107 Netografia … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 110 Komunikaty CBOS … … … … … … … … … … … … … … … 118

O autorze

Danuta Nowak

Danuta Nowak
5

Recenzja

Publikacja zawiera treść pracy magisterskiej Autorki obronionej w 2016 roku, w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zważywszy na dzisiejszą sytuację społeczno – polityczną na świecie, praca ta jest ciekawa i bardzo aktualna. Bo po pierwsze diagnozuje aktualną sytuację na Ukrainie, ze wszystkimi zawiłościami historycznymi i politycznymi, a po drugie jej Autorka skupia się w niej na zjawisku dużo szerszym, na strachu, poczuciu tymczasowości i zagrożenia, jaki towarzyszyć może dziś każdemu. Kategoria młodzieży wybrana przez Autorkę do badań sondażowych również jest dobrym wyborem. To właśnie młodzi ludzie, jak trafnie to praca wychwyciła właśnie, są najwrażliwszą kategorią społeczną, najbardziej krytyczną. Jednocześnie to właśnie to młode pokolenia decydować w dużej mierze będą o przyszłości, nie tylko tej części Europy. Obawy opisane przez Autorkę, jak wykazały przeprowadzone przez nią badania, mogą stać się doświadczeniem także innych nacji. Dlatego praca ta jest ważna i potrzebna. Dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech UAM Poznań Zakład Historii Wychowania

Poleć znajomym

Twoi znajomi mogą rozpowszechnić informację o Twojej książce,
bo jest to łatwe a Tobie sprawi przyjemność