Sytuacja Ukrainy w opiniach polskich i
ukraińskich studentów — w świetle badań sondażowych 2015

Sytuacja Ukrainy w opiniach polskich i ukraińskich studentów — w świetle badań sondażowych 2015

Analiza porównawcza


ISBN:
978-83-8104-296-3

O książce

Publikacja zawiera treść pracy magisterskiej autorki obronionej w 2016 roku, w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Promotor: dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ Recenzent: dr Magdalena Pokrzyńska SPIS TREŚCI Część I. Teoretyczne podstawy pracy … … … … … … … ….. 8 1. Stosunki polsko- ukraińskie … … … … … … … … … … … 9 1.1. Polska — Ukraina: rys historyczny … … … … … … ….. 9 1.2. „Pomarańczowa rewolucja” — pierwszy akt prozachodnich ambicji ukraińskiego społeczeństwa … ….. 18 1.3. Sytuacja na Ukrainie (2014—2015) … … … … … … … 22 1.4. Ukraina w świetle badań CBOS … … … … … … … …. 25 2. Młodzież jako kategoria socjologiczna … … … … … … …. 29 2.1. Pojęcie teorii socjologicznych … … … … … … … … … 29 2.2. Młodzież — definicje … … … … … … … … … … … … 30 2.3. Problematyka badań młodzieży … … … … … … … …. 34 2.4. Związek młodzieży z polityką … … … … … … … … … 40 3. Młodzież w świetle teorii socjologicznych … … … … … … 43 3.1. Młodzież jako potencjał społeczny według Jürgena Habermasa … … … … … … … … … … … … … … … ….. 45 3.2. Młodzież w sytuacji zmiany kulturowej w koncepcji Ronalda Ingleharta … … … … … … … … … … … … … … 47 3.3. Młodzież i koncepcja kapitału kulturowego według Pierre’a Bourdieu … … … … … … … … … … … … … ….. 48 3.4. Znaczenie grup rówieśniczych w koncepcji Samuela Eisenstadta … … … … … … … … … … … … … … … ….. 49 Podsumowanie … … … … … … … … … … … … … … … … 51 Część II. Metodologiczne podstawy pracy … … … … … … … 52 1. Cele badawcze i przedmiot badań … … … … … … … ….. 53 2. Charakterystyka ośrodków akademickich … … … … … …. 54 2.1. Uniwersytet Zielonogórski … … … … … … … … … … 54 2.2. Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina 55 2.3. Wołyński Uniwersytet Narodowy Ukrainy im. Łesi Ukrainki … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 57 2.4. Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny … … … … … 59 3. Przebieg badań i sposób prezentacji wyników … … … ….. 60 4. Metody techniki i narzędzia badań … … … … … … … ….. 61 5. Problem główny i problemy szczegółowe. Hipotezy badawcze … … … … … … … … … … … … … … … … … … 63 Podsumowanie … … … … … … … … … … … … … … …. 65 Część III Wyniki badań empirycznych. Opinie polskich i ukraińskich studentów o sytuacji na Ukrainie … … … … …. 67 1. Charakterystyka badanych populacji … … … … … … … … 68 2. Poczucie zagrożenia sytuacją na Ukrainie … … … … … …. 70 3. Źródła informacji dotyczące wydarzeń na Ukrainie … … … 78 4. Utrzymanie niezależności Ukrainy od Rosji … … … … ….. 83 5. Scenariusze dotyczące sytuacji na Ukrainie … … … … ….. 86 6. Zaangażowanie społeczności międzynarodowej w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie … … … … … … … … … 91 7. Potencjalne reakcje społeczności międzynarodowej w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie … … … … … … … … … 96 Podsumowanie badań … … … … … … … … … … … … ….. 101 Zakończenie … … … … … … … … … … … … … … … … … 104 Wykaz tabel … … … … … … … … … … … … … … … … …. 106 Bibliografia … … … … … … … … … … … … … … … … …. 107 Netografia … … … … … … … … … … … … … … … … ….. 110 Komunikaty CBOS … … … … … … … … … … … … … … … 118

Opinie

Ta książka ma nie opinii, po raz pierwszy zostawić swoją opinię!

Autor

Danuta Nowak

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!