Świat

Świat

krótka instrukcja obsługi

ISBN:

O książce

Opinie

Autor

Agnieszka Grądecka, Dorota Przesmycka, Kacper Zieliński
Autorami książki są uczniowie klas drugich XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki.