E-book
4.41
drukowana A5
7.69
Skuteczność rozwiązań etycznych dla mediów

Bezpłatny fragment - Skuteczność rozwiązań etycznych dla mediów

Objętość:
10 str.
ISBN:
978-83-8189-772-3
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 7.69

We współczesnej rzeczywistości etos dziennikarza często jest narażony na utratę społecznego zaufania, ponieważ liczne są przykłady łamania zasad etyki zawodu. Artykuł 10 „Prawa Prasowego” wskazuje, że osoba wykonująca zawód dziennikarza podlega prowadzeniu działalności zgodnej z etyką przypisaną do swoich uprawnień i nie może ona naruszać zasad współżycia społecznego. Artykuł 12 akcentuje z kolei, że dziennikarz ma obowiązek wykonywać swoją pracę szczególnie starannie i rzetelnie. W jaki sposób respektować te zapisy w świecie mediów, w którym tak powszechne są manipulacje?

Występują częste sytuacje w rzeczywistości dziennikarskiej, że nie jest łamane prawo, ale dochodzi do naruszania zasad etyki zawodu. Nierzadkie są sytuacje, że występuje trudność w procesie egzekwowania etycznych zasad. W Polsce działa Rada Etyki Mediów. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie mediów i reagowanie, gdy łamane są zasady etyczne. Najlepszym sposobem na przeciwdziałanie zjawisku jest społeczne napiętnowanie. Rada Etyki Public Relations zwróciła się (do osób wpływowych, profesorów) z apelem o reagowanie na charakter treści zamieszanych w sieci. Taka działalność także przynosi rezultaty, ale to nie zmienia faktu, że potrzeby w respektowaniu zasad etycznych domagają się większego nakładu sił, aby osiągnąć dobry efekt.

W Polsce różne środowiska zaczynają upominać się o swoje prawa i reagują, gdy są oczerniane przez manipulacje, której celem jest wzbudzanie niechęci do danej grupy. Samorząd Lekarski działa w Polsce w celu ochrony zawodu lekarza, a liczne są sytuacje nadużyć dziennikarzy, którzy często podejmują interwencje, które mają zniechęcić ludzi do ogółu lekarzy, co wywołuje coraz większy protest specjalistów, czego przykładem są działania publicystyczne dr Marka Derkacza (zachęca on, by właśnie zgłaszać skargi na działania dziennikarzy do Samorządu Lekarskiego).

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 7.69