E-book
2.94
drukowana A5
11.5
Siły specjalne RP

Bezpłatny fragment - Siły specjalne RP


Objętość:
37 str.
ISBN:
978-83-8221-005-7
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 11.5

Wstęp

Odnosząc się do problematyki służb specjalnych należy stwierdzić, w opinii zdaniem S. Zalewskiego służby specjalne to termin, którego nie należy odnosić do wszystkich służb, które prowadzą działalność tego rodzaju. Działalność ta jednakowoż, która polega na podejmowaniu działań operacyjnych i rozpoznawczych o charakterze niejawnym, nie dotyczy wszystkich tego rodzaju służb. Dotyczy bowiem tylko takich, które tradycyjnie wykonują tego rodzaju zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze. B. Pacek przyjmuje natomiast w tym zakresie, iż służby specjalne to wszystkie te instytucje państwowe, które prowadzą działania operacyjne o charakterze niejawnym. Jednocześnie literatura przedmiotu dokonuje podziału tego rodzaju służb, wyróżniając w tym zakresie służby o charakterze wywiadowczo-informacyjnym, oraz służby policyjno — prewencyjne. Służby funkcjonujące w pierwszej z wymienionych kategorii podejmują działania, które mają na celu pozyskiwanie informacji o znaczeniu strategicznym, jak również ich analizę oraz prowadzą działania o charakterze dezinformacyjnym. Działalność wywiadowcza obejmuje między innymi wywiad wewnętrzny, techniczny, operacyjny jak również parapsychologiczny. W przypadku drugiej z wymienionych kategorii służby te podejmują działania, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w tym bezpieczeństwa organów władzy. Służby specjalne, które funkcjonują na terenie naszego państwa, obejmują obecnie pięć podstawowych instytucji, w których można wyróżnić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również Agencję Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu w tym zakresie staje się priorytetem w świetle rozmaitych zagrożeń, które funkcjonują we współczesnym świecie. Problemy bezpieczeństwa stawiają przed służbami państwa coraz więcej wyzwań. Kwestia bezpieczeństwa staje się szczególnie istotna, jest podstawą funkcjonowania nowoczesnego państwa.

ABW

ABW podejmuje działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa państwa jak również chroni porządek konstytucyjny. Szef ABW podlega w sposób bezpośredni Prezesowi Rady Ministrów, a jego działalność podlega kontroli Sejmu. Szczególne zadania tej agencji rządowej polegają na rozpoznawaniu, zapobieganiu oraz wykrywaniu przestępstw. To w szczególności kwestia takich przestępstw, jak szpiegostwo, terroryzm, bezprawne ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnych, jak również przestępstw korupcji oraz przestępstw które godzą w podstawy ekonomiczne państwa. ABW podejmuje również działania w zakresie zwalczania przestępstw w sferze obrotu i produkcji towarami, technologiami oraz usługami, które mają znaczenie strategiczne dla polskiego państwa, w tym w zakresie nielegalnego obrotu bronią. Agencja podejmuje działania, których celem jest zapobieganie i wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa państwa, które w sposób istotny godzą w ciągłość funkcjonowania systemów teleinformatycznych którymi dysponują organy administracji publicznej.

W odniesieniu do struktury ABW należy stwierdzić, iż jej szef kieruje agencją za pośrednictwem zastępców oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. W czasie jego nieobecności szefa ABW zastępuje jego zastępca w ramach pełnomocnictwa. W ramach ABW wchodzą takie jednostki, jak Departament Kontrwywiadu, jak również Departament Przeciwdziałania Korupcji, Terroryzmowi i Przestępczości Zorganizowanej, jak również między innymi Departament Postępowań Karnych, Ochrony Informacji Niejawnych, Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. ABW posiada 15 delegatur na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach, jak Gdańsk, Katowice, Kraków. Szczegółowe zasady funkcjonowania przedmiotowej agencji określają rozmaite akty prawne, regulujące kwestie jej funkcjonowania.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 11.5