E-book
22.05
drukowana A5
30.5
drukowana A5
Kolorowa
48.37
RZiS w podziale na miesiące zasilany danymi JPK

Bezpłatny fragment - RZiS w podziale na miesiące zasilany danymi JPK

Excel tylko dla księgowych Zeszyt 6


Objętość:
23 str.
ISBN:
978-83-8245-826-8
E-book
za 22.05
drukowana A5
za 30.5
drukowana A5
Kolorowa
za 48.37

Parę słów na początek

To szósty zeszyt z serii Excel tylko dla księgowych. Poprzednio wydane zeszyty z tej serii, to:

— Materiały do szkolenia Power Query i JPK,

— Materiały do szkolenia, poziom średniozaawansowany,

— Rachunek Przepływów Pieniężnych generowany z JPK_KR,

— Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy,

— Raportowanie z JPK_KR — podstawy.

Do każdego zeszytu dołączony jest raport w Excelu nawiązujący do zagadnień omówionych w publikacji, który można pobrać ze strony wskazanej na końcu każdego zeszytu. Niewątpliwie właśnie te raporty, będące stałym elementem każdej publikacji, są największą wartością, ponieważ są to często zaawansowane raporty w Excelu, z których nie tylko można od razu korzystać, jako gotowych produktów, ale także inspirować się, by tworzyć własne rozwiązania. Wszystkie formuły Excela są w tych raportach odkryte, aby można było je analizować, a sposób ich działania jest opisany w publikacji, do której dołączony jest raport.

Aktualny zeszyt, jest prezentacją nowego raportu, jakim jest Rachunek Zysków i Strat w podziale na miesiące. Raport ten, pozwala analizować przychody i koszty, a także wynik finansowy, oddzielnie za poszczególne miesiące, jak również narastająco.

Zapraszam do lektury i korzystania z kolejnego — mam nadzieję — przydatnego raportu.

RZiS w podziale na miesiące

Rachunek Zysków i Strat, standardowo prezentowany jest zawsze narastająco. Rachunek Zysków i Strat jest elementem sprawozdania finansowego, które przygotowuje się z reguły za rok obrotowy. Stąd raport ten, prezentuje wartości, które są liczone zawsze od początku roku. Taka jest metoda jego naliczania i tak właśnie prezentowane są jego wartości. Na potrzeby rachunkowości finansowej jest to zupełnie wystarczające.

Jednak czasami, dla potrzeb rachunkowości zarządczej przedsiębiorstwo może potrzebować podobnego raportu, w tym samym układzie, ale takiego, w którym prezentowane będą wartości przychodów i kosztów odrębnie za poszczególne miesiące. Taka prezentacja pozwala ocenić, które miesiące były dla przedsiębiorstwa lepsze, a które słabsze oraz to, w jakim miesiącu został wypracowany najlepszy wynik.

Końcową informacją w rachunku zysków i strat jest wynik finansowy, więc możliwość analizowania tego wyniku w poszczególnych miesiącach jest na pewno bardzo przydatna.

Patrząc na RZiS narastająco, czyli tak, jak jest on standardowo prezentowany (rys. 1). Widzimy zawsze sytuację przedsiębiorstwa na koniec badanego momentu. Można z grubsza ocenić, który miesiąc był najlepszy, analizując przyrosty, ale zawsze będzie to wymagało dodatkowej pracy.

Rys. 1 RZiS narastająco

W raporcie prezentującym narastająco kwoty zysku (wyniku) w wierszu 56, pozycji raportu L, informują o tym, jaki wynik został wypracowany przez cały rok obrotowy.

Jeśli teraz przełączymy prezentację raportu na miesięczną, wówczas będziemy mieli wiedzę o tym, jak kształtował się wynik finansowy w kolejnych miesiącach (rys. 2).

Rys. 2 RZiS miesiącami

Oba raporty (rys. 1 i rys. 2), przedstawiają te same wyniki i jak widać możliwość prezentacji wartości w poszczególnych miesiącach jest ważna, ponieważ pozwala w łatwy sposób analizować przychody i koszty w konkretnych miesiącach oraz wygenerowany wynik finansowy.

Oczywiście, informacje o kosztach i przychodach w miesiącu można uzyskać także z innych raportów w programie komputerowym, ale należałoby wziąć pod uwagę to, że nie każdy jest księgowym, nie każdy ma dostęp do programu komputerowego, więc możliwość szybkiej prezentacji i analizy wyniku finansowego powinna być atrakcyjna.

Fakt zasilania raportu danymi z pliku JPK_KR, jest dodatkową zaletą, ponieważ każdy program finansowy musi mieć dzisiaj funkcjonalność generowania pliku JPK_KR według ustandaryzowanej schemy zamieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów. A to oznacza, że raport można zasilić danymi z każdego, dowolnego programu komputerowego wykorzystywanego w Polsce. Plik JPK_KR wynika z przepisów polskich.

Opis raportu — arkusz START

Raport Rachunek Zysków i Strat miesiącami, składa się z siedmiu arkuszy (zakładek).

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 22.05
drukowana A5
za 30.5
drukowana A5
Kolorowa
za 48.37