E-book
1.37
drukowana A5
8.88
Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bezpłatny fragment - Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży


Objętość:
21 str.
ISBN:
978-83-8221-358-4
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 8.88

Część 1

Zgodnie z decyzją Pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej w roku szkolnym 2015/2016 ustalono zasadnicze kierunki realizowania polityki oświatowej. Wyznaczanie kierunków polityki oświatowej stanowi obowiązek Ministra Edukacji Narodowej w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty. Zasadnicze kierunki działania państwa obejmować będą zatem kwestie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, problematykę podnoszenia jakości kształcenia, rozwój edukacji matematycznej i przyrodniczej oraz rozwijanie kompetencji czytelniczych i działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.

Działanie to ma na celu poprawę sytuacji czytelnictwa, które ulega sukcesywnej deprecjacji. Jest to wynikiem wielu zjawisk i trendów, silnie związanych z masowym rozwojem kultury obrazkowej oraz dominacji treści wizualnych w przekazach różnego rodzaju. W dobie, kiedy informacja jest dobrem podstawowym i staje się kluczem do własnego rozwoju i przyszłej kariery, nadal 14% ogółu uczniów, w tym 7% dziewcząt oraz 20% chłopców w wieku gimnazjalnym nie czyta książek szkolnych, a co piąty gimnazjalista nie posiada nawyku sięgania do książki poza szkołą. Jednocześnie istnieje silna korelacja między takimi czynnikami jak poziom wykształcenia rodziców. Przekłada się ten fakt na wielkość dostępnego w domu księgozbioru, jak również zaangażowanie samych rodziców w rozwój czytelnictwa ich potomków w okresie dzieciństwa i dojrzewania.

Tylko co piąty uczeń czyta codziennie, a 48% dwunastolatków czyta książki raz w tygodniu. Aż 23% uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej nie przeczytało w wolnym czasie nawet we fragmentach żadnej książki. Kształtowanie postaw czytelniczych oraz zainteresowanie tekstem pisanym jest wpisane w dydaktykę pedagogiczną na każdym poziomie kształcenia podstawowego i średniego. Jest to zadanie, które spoczywa na barkach pedagogów i nauczycieli, służąc nadrzędnemu celowi edukacji i rozwoju dzieci oraz młodzieży. W tym kontekście pojawia się potrzeba wypracowania nowego modelu wzmacniania czytelnictwa, opartego o coraz powszechniejsze zróżnicowane środki dydaktyczne.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.37
drukowana A5
za 8.88