E-book
4.41
drukowana A5
13.35
Rola etyki w administracji publicznej

Bezpłatny fragment - Rola etyki w administracji publicznej


Objętość:
29 str.
ISBN:
978-83-8221-895-4
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 13.35

Wstęp

Praca zawodowa wymaga realizacji pewnych standardów związanych z określonym zawodem, jednocześnie jednak wyznaczone przez określone cele zawodu sposoby pracy nie stanowią dostatecznej przesłanki dla tworzenia podstaw etycznych zawodu. Każdorazowo życie i praktyka zawodowa stawia nas przed wyzwaniami i problemami, które wymagają nie tylko odpowiedniej dojrzałości, ale również odpowiedniego podejścia, posiadania własnego wewnętrznego kodeksu moralnego oraz zdolności społecznych.

Nie jest to zagadnienie łatwe, mimo pozornie prostych odpowiedzi na pytania problemowe, jak w danej sytuacji postąpić. Nierzadko wiedza zawodowa i zdrowy rozsądek nie wystarczają, problemy, jakie powstają w codziennej praktyce życia wymagają dodatkowej wskazówki swego rodzaju wsparcia, jakim jest w tym wypadku etyka.

Etyka zawodowa stanowi element życia każdej firmy i pracy zawodowej każdego z nas. Niektóre zawody posiadają kodeksy etyczne, jak ma to miejsce w przypadku dużych grup zawodów społecznych, lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli. W innych dziedzinach nauki kodeksy zawodowe przybierają taką formę, jaka ma związek z ich rodzajem pracy. Przykładem może być etyka pracy osób z zakresu medycyny, które prowadzą badania, gdzie jednym z kanonów etyki jest zobowiązanie do nie stosowania na ludziach takich rodzajów środków, które mogą wywołać trwałą, nieuleczalną chorobę lub uszczerbek na zdrowiu.

W ostatnim czasie często mówi się o potrzebie tworzenia etyk zawodowych dla poszczególnych grup zawodowych, które zawierałyby odpowiednie dla danego zawodu zasady związane z praktyką i sposobami działania, stanowiąc zarazem swego rodzaju zobowiązanie dla danej grupy zawodowej. Ponadto ich szczególna rola polega również na tworzeniu pewnych standardów w zakresie zachowania i działania. Etyka zawodowa ułatwić może wykonywanie określonego zawodu, wpływając zarazem na jego prestiż, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów, przyspieszając podejmowanie decyzji.

W tym wymiarze przedmiotem niniejszego opracowanie będzie przedstawienie zasad etycznych w kontekście funkcjonowania administracji na wybranych przykładach. W szczególności uwaga zostanie skupiona na kwestiach związanych z problematyką etyki w administracji, w oparciu o istniejące rozwiązania w tym zakresie.

Etyka w administracji

Odnosząc się do problematyki etyki w administracji należy stwierdzić, iż podstawowa funkcja organów administracyjnych odnosi się do wykonywania działalności na rzecz obywatela. Administracja spełnia w tym zakresie pewne oczekiwania, opiera się na przepisach prawa. Jednakże również bardzo istotnym elementem jest kwestia etyki, rozumianej jako wszystko to, co moralne w postępowaniu wobec innych osób. Jest to zatem zbiór zasad i norm postępowania, które obowiązują w danej zbiorowości, w tym wypadku wśród pracowników administracji.

Kodeks tego rodzaju etyki wyznacza nie tylko sposób postępowania, ale także wyraża pewne ogólne zasady, którymi należy się kierować. Normy te nie zawsze były wcześniej uświadomione, często funkcjonowały bardziej w przestrzeni myśli, niż w formie określonych norm. Jest to również sposób na to, aby zdyscyplinować pracowników danej instytucji, organizacji, poprzez tworzenie kodeksu etycznego, kodeksu dobrej praktyki czy innych tego rodzaju dokumentów.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.41
drukowana A5
za 13.35