E-book
2.94
drukowana A5
10.03
Repeal bill

Bezpłatny fragment - Repeal bill

Ustawa o odwołaniu (wybór) tłumaczenie własne


Objętość:
16 str.
ISBN:
978-83-8126-023-7
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 10.03

Przedmowa

Pierwszym celem rządu jest to, aby negocjować nowe, głębokie i szczególne partnerstwo z Unią Europejską, aby zapewnić przedsiębiorstwa, zarówno sektora publicznego, jak i wszystkich w naszym kraju, oraz każdego w naszym kraju o podejmowanych działaniach.

Ta jasność pomoże ludziom skutecznie planować, prowadzić odpowiednią rekrutację oraz realizować inwestycje które są niezbędne w czasie kiedy negocjacje są nadal prowadzone i tworzony są podstawy współpracy z Unią Europejską.

Do tej pory byliśmy w stanie zapewnić jasność co do realizowanych zamierzeń oraz zapewnić o naszych działaniach poszczególne sektory gospodarki. Przykładowo poprzedniego roku rządu bardzo szybko zagwarantował płatności dla rolników i zasady dopłat dla uniwersytetów. Również przedstawiliśmy projekt ostateczne głosowania w Parlamencie w zakresie ostatecznego porozumienia z Unią Europejską.

Nasza decyzja w zakresie implementacji prawa wspólnotowego do prawa wewnętrznego Wielkiej Brytanii obejmuje odrzucenie Ustawę o Wspólnotach Europejskich jako element tego działania.

Te same prawa i zasady będą realizowane w dzień po Brexicie, jak te, które stosowane będą przed jego realizacją. Decyzje w zakresie zmian w tymże prawie będą przedmiotem decyzji demokratycznie wybranych reprezentantów obywateli Wielkiej Brytanii po odpowiedniej w tym zakresie debacie. (…)


W przedmowie podkreślono historyczną decyzję wyjścia ze struktur europejskich, jako element działania na rzecz stworzenia niepodległego, kontrolującego własne prawo państwa. Jednocześnie stwierdzono, iż Ustawa o Wspólnotach Europejskich zostanie unieważniona w momencie wyjścia ze struktur europejskich, co doprowadzi do niekwestionowanej niepodległości Parlamentu Wielkiej Brytanii. Podkreślono również, iż proces przywracania kontroli będzie przebiegła sprawnie i w sposób właściwy. Ustawa która jest tu omawiana w dniu wyjścia z Unii Europejskiej przekształci prawo europejskie obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii w prawo wewnętrzne, uwzględniając również odpowiednie prawa i zasady. Jednocześnie celem ustawy staje się umożliwienie rządowi dokonania zmian, jak również wycofania tych praw europejskich, których wycofanie będzie niezbędne dla przywrócenia władzy. Jednocześnie ustawa nakazuje ukończenie „statute book”, zbioru praw które będą uwzględniać zasady zmian związanych z prawem europejskim na terenie Wielkiej Brytanii przed ostatecznym terminem wyjścia.

Podkreślono również potrzebę stworzenia nowych ram prawnych dla istotnych aspektów funkcjonowania państwa, w szczególności w dziedzinie biznesu i jednolitego rynku w taki sposób, aby było możliwe zawieranie umów o wolnym handlu.

Rozdział 1 Wdrożenie wyniku referendum

(…) Artykuł 50 jest jedyną legalną drogą do wyjścia z Unii Europejskiej. Stanowi on, iż Wielka Brytania ma dwa lata do zakończenia negocjacji w zakresie wyjścia ze struktur Unii, po którym to okresie członkostwo w Unii zakończy się, o ile nie zostanie uzgodnione przedłużenie tegoż z Radą Europejską.

Wielka Brytania pozostaje pełnym członkiem UE jak również wszystkie prawa i zobowiązania jako członka pozostają w mocy do momentu wyjścia z UE. Rząd będzie kontynuował negocjacje, implementowanie oraz realizowanie prawa UE w tym czasie.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 2.94
drukowana A5
za 10.03