E-book
1.47
drukowana A5
10.07
Public relations — po co to?

Bezpłatny fragment - Public relations — po co to?


Objętość:
27 str.
ISBN:
978-83-8221-001-9
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.07

Budowanie tożsamości

Budując swoją tożsamość, firma posługuje się reklamą, promocją, public relations, tworząc to, jak chce być postrzegana wśród potencjalnych klientów. Elementem tychże jest również jakość działań podejmowanych przez firmę, która buduje zaufanie do marki. Firma która jest postrzegana jako solidna, uczciwa, oferująca produkty być może droższe ale o długiej trwałości i niezawodne będzie miała oczywiście wyższy poziom reputacji. Termin public relations został po raz pierwszy użyty w roku 1787 przez prezydenta USA T. Jeffersona. W pół wieku póżniej na Uniwersytecie w Yale została stworzona pierwsza definicja tego pojęcia. Okreśłano je jako stosunki społeczne lub relacje społeczne. W nowoczesnym ujęciu pojęcie to oznacza natomiast działanie, jak również stan oraz sztukę w zakresie zarządzania organizacją. Relations oznacza w tym zakresie szeroko pojęte stosunki jak również układy oraz powiązania o charakterze materialnym i psychologicznym. Public oznacza w tym zakresie dookreślenie tychże relacji, które stają się w ten sposób wymiarem publicznym. Public relations to całokształt ustosunkowań (opinii, postaw, poglądów) społecznych do działalności danego przedsiębiorstwa, organizacji, instytucji; działalność osoby, firmy, instytucji w celu osiągnięcia dobrych stosunków z innymi osobami, firmami itd. albo zdobycia życzliwości opinii publicznej; metody stosowane dla osiągnięcia tych celów; personel, zespół trudniący się takimi działaniami zawodowo. To również działania które mają charakter planowy, świadomy, których celem staje się utrzymanie wzajemnego zrozumienia między organizacją a otoczeniem, w którym funkcjonuje. Public relations ma zatem charakter długofalowy, dotyczy każdego rodzaju organizacji, od partii polityczne, poprzez organizacje non profit, poprzez administrację państwa i samorządu i firmy prywatne. Jej celem staje się tworzenie pozytywnego nastawienia do organizacji.

Zasadniczym sposobem realizowania public relations jest komunikacja. Komunikacja z otoczeniem organizacji w szerokim aspekcie otoczenia społecznego należy do jednej z najbardziej istotnych kwestii w pracy każdej firmy. Właściwy przepływ informacji, opierający się na zasadzie zrozumienia i czytelności komunikatów, to istota właściwego odbioru przez potencjalnych klientów. Reklama służy bezpośrednio przyciągnięciu uwagi klienta, który będzie zainteresowany włożeniem wysiłku oraz poniesieniem kosztów finansowych dla skorzystania z oferty firmy. Tymczasem public relations ma na uwadze ogólny obraz firmy, sposób, w jaki jest ona postrzegana w otoczeniu społecznym. Właściwy przepływ informacji odnosi się również do udoskonalania produktu firmy, dostosowywania go do oczekiwań klienta, które zmieniają się na przestrzeni czasu. Jest to niezwykle złożone zagadnienie, które należy postrzegać w kategoriach takich jak marki, marketingu, działań promocyjnych. Tworzenie więzi z otoczeniem jest podstawą dla właściwego odbioru przesłania firmy oraz realizacji jej misji.

Funkcje czyli po co to robić

Public relations realizuje działania w różnych dziedzinach, takich jak marketing, komunikacja społeczna, zarządzanie, a nawet kontent marketing. W przypadku marketingu celem PR staje się przekazywanie informacji otoczeniu na temat organizacji, w zakresie oferowanych przez nią usług oraz towarów. Dokonywane jest to dzięki liderów opinii, osób, które są wzorem dla innych, jak również bezpośrednio za pomocą mediów. Jednocześnie należy w tym kontekście zwrócić uwagę, iż pojęcie marketingu i public relations jest często ze sobą mylone. Tymczasem zależność, która ma miejsce, polega na tym, iż public relations wspiera działania marketingowe. Innym przykładem realizowania celów public relations jest kontent marketing, którego celem jest budowanie lojalności jak również świadomości klientów, jak również budowanie pozycji rynkowej firmy za pomocą tworzenia odpowiednich wartościowych relacji firmy z otoczeniem.

A zatem działania PR odnoszą się do starań, których celem jest ustanowienia swego rodzaju zrozumienia ze strony otoczenia, nawiązanie i utrzymanie z nim relacji pozytywnych. Ważna kwestia to utrzymanie dobrej opinii na temat firmy. Bez tego pozytywnego wizerunku bowiem trudno byłoby firmie sprzedać jakikolwiek produkt czy usługę. PR to także wyjście organizacji naprzeciw społeczeństwu. Przyjmować to może różnorakie formy, od tworzenia specjalnych ulg dla studentów, poprzez udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, na oferowaniu usług dodatkowych, jak możliwość opieki nad dziećmi w czasie, kiedy rodzice realizują na przykład zakupy skończywszy. Poparcie społeczne i zaufanie jest podstawowym celem w tym wypadku.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 1.47
drukowana A5
za 10.07