Pseudowiersze

Pseudowiersze

czyli zwykłe amatorstwo


O książce

Opinie

Autor

Jakub Tokarz

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!