Przeznaczenie

Przeznaczenie


ISBN:

O książce

Opinie

Autor

Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. Chodzimy do różnych klas, a spotkaliśmy się w bibliotece szkolnej i tu połączyła nas wspólna pasja — czytanie książek i pisanie „do szuflady”.