Przeznaczenie

Przeznaczenie


O książce

Opinie

Autor

Dorota Antonowicz, Lilianna Mkhitarian, Klaudia Siarkiewicz, Mateusz Dubanowicz, redakcja Joanna Żyrów, ilustracje Lilianna Mkhitarian
Jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wlkp. Chodzimy do różnych klas, a spotkaliśmy się w bibliotece szkolnej i tu połączyła nas wspólna pasja — czytanie książek i pisanie „do szuflady”.

Do dzieła!

Wydaj swoją książkę z Ridero bezpłatnie.
To łatwe!